1939 Nedräkningen till Andra Världskriget

Oct 14th, 2011 | By | Category: 2011-10 okt, Recension

Pocketomslag till 1939Av Richard Overy
1939. Countdown to War
Översatt av Charlotte Hjukström
Historiska Media pocket 2009

När den inbundna boken kom 2009 skrev Kjell E. Genberg bland annat följande:

”Men hur började alltsammans? Richard Overy berättar, i en ovanligt kort bok för att ingå i genren krigshistoria, om alla de omständigheter som förde fram till krigsutbrottet.

Enligt professorn var de europeiska makterna på kollisionskurs redan på våren 1939 (anfallet mo Polen kom på hösten) och i boken analyserar han fredens sista skälvande dagar. Engelske premiärministern Chamberlain ville fred – det ville visst alla utom herr Hitler – men när Molotov och Ribbentrop i Stalins närvaro skrev under pakten mellan Tredje riket och Sovjetunionen kunde han läsa skriften på väggen. Det har sagts att Chamberlain var alltför försiktig med att förklara krig, somliga har rent av kallat honom feg, men Overy kan visa att så inte var fallet. Att krigsförklaringen försenades (i vissas tycke), när Tyskland 1 september gick in i Polen för att ”befria” Danzig (Gdansk) berodde på Frankrike, inte på England.

Egentligen är det en skrämmande historia om vilja, politiskt spel och mänskliga misstag. 1939 är spännande läsning mitt i all akademisk torrhet.”

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22