1939 Nedräkningen till Andra världskriget

Aug 24th, 2009 | By | Category: 2009-4, Recension

Omslag till 1939

Av Richard Overy
1939. Countdown to war
Översatt av Charlotte Hjukström
Historiska Media 2009

Den brittiske historieprofessorn Richard Overy föddes 1947, studerade i Cambridge och fortsatte som lärare där tills han 1979 utsågs till professor i moderns historia vid King’s College London. Sedermera blev han också professor i historia vid universitetet i Exeter.

Han är alltså en gediget kunnig person som skrivit mer än ett tjog böcker om de två världskrigen, bland annat om den tidens ledande diktatorer Hitler och Stalin. Boken 1939. Nedräkningen till andra världskriget är hans första bok översatt till svenska.

Richard Overy

Läsare världen över borde numera veta allt om Andra världskriget som i otaliga böcker är beskrivet ner till sista soldatskosnöre, inte minst i Sverige där Historiska Media kan ta åt sig en stor del av den äran.

Men hur började alltsammans? Richard Overy berättar, i en ovanligt kort bok för att ingå i genren krigshistoria, om alla de omständigheter som förde fram till krigsutbrottet.

Enligt professorn var de europeiska makterna på kollisionskurs redan på våren 1939 (anfallet mo Polen kom på hösten) och i boken analyserar han fredens sista skälvande dagar. Engelske premiärministern Chamberlain ville fred – det ville visst alla utom herr Hitler – men när Molotov och Ribbentrop i Stalins närvaro skrev under pakten mellan Tredje riket och Sovjetunionen kunde han läsa skriften på väggen. Det har sagts att Chamberlain var alltför försiktig med att förklara krig, somliga har rent av kallat honom feg, men Overy kan visa att så inte var fallet. Att krigsförklaringen försenades (i vissas tycke), när Tyskland 1 september gick in i Polen för att ”befria” Danzig (Gdansk) berodde på Frankrike, inte på England.

Egentligen är det en skrämmande historia om vilja, politiskt spel och mänskliga misstag. 1939 är spännande läsning mitt i all akademisk torrhet.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22