Om DAST

DAST.nu är en webbtidskrift. DAST Magazine kom ut i 40 år och slutade som tryckt tidskrift i december 2007.

Webb-DAST ges ut av Föreningen DAST vars enda uppgift är att fortsätta att publicera artiklar, noveller och recensioner i samma anda som den tryckta tidningen.

Chefredaktör och utgivare är Leif-Rune Strandell.

Redaktör för recensionerna är Kjell E Genberg.

Kontakt med redaktionen: redaktionen@dast.nu

Telefon: 08-669 88 79

Böcker (och annat material som måste skickas med vanlig post) adresseras till
DAST
Box 20010
161 02 Bromma

Föreningen DAST organisationsnummer 802453-9317

ISSN 2000-6896