Wilde slog slag för socialism

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2001-1, Notis

Förlaget ellerströms (ja, stavat med små bokstäver) har gett ut Människans själ under socialismen av Oscar Wilde. Den kom först ut 1891 och översattes av Zäta Höglund 1913. Man kan tycka att denna litteratur ligger vid sidan om DAST:s bevakningsområde, men Oscar Wilde skrev som bekant en hel del som faller inom just detta bevakningsområde. Därför kan det vara intressant att notera vad ellerströms i sin förhandsreklam säger: “Tvärt emot vad man skulle tro är esteten och individualisten Wilde inte mot socialismen: han är mycket starkt för den. Han ser socialismen som ett medel att befria människan från tungt och tråkigt arbete, så att hennes personlighet och skönhetssinne ska få mer utrymme.” Boken är nyöversatt av idéhistorikern Elisabeth Mansén.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22