Värva och vinn!

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-1, Notis

Om du som DAST-vän vill hjälpa tidskriften att få fler prenumeranter och därmed få möjlighet att bli ännu bättre kan du samtidigt vinna priser. Det blir inte precis Bingo-Lotto med Loket och miljoners miljarder, men böcker i mängd skall gå som vinster i värvningskampanjen.

Gör så här: Be en intresserad vän att sätta in 195:- på postgiro 45 38 00 – 5 (adressat KEG Publicity – DAST) och skicka samtidigt ett vykort med vännens och ditt namn till DAST, Box 20010, 161 02 Bromma.

Dragning (utan Notarius Publicus) sker varje vecka bland vykorten.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22