Var det bättre förr?

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2002-2, Notis

I juninumret 1990 av tidskriften Analog hade Stanley Schmidt en ledare under rubriken The Oldtimer Effect. Denna effekt visar sig vara en motsvarighet till vårt talesätt ”Det var bättre förr”. Utifrån äldre läsares insändare kunde Schmidt notera att många klagade över att sf-litteraturen inte längre var lika bra som förr. Schmidt ansåg sig kunna fastslå ”åtminstone tre lösligt besläktade fenomen” i anknytning till detta.

1 Folk har en tendens att bara komma ihåg de bästa av de gamla texterna och inbillar sig att de var typiska för hela perioden

2 Ju fler erfarenheter människor drar på sig, desto svårare blir det att hitta nya texter som är tillräckligt annorlunda för att de ska upplevas som fräscha och nya.

3. Många människor vill inte ha så mycket nytt när de åldras utan har en tendens att frukta allt nytt och obekant.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22