Sane Society: internationell förläggarförening

Mar 8th, 2010 | By | Category: 2006-1, Notis

Ett antal konstnärer, musiker och författare från flera länder har anslutit sig till ett kollektiv kallat Sane Society (www.sanesociety.org) för att hjälpa varandra att offentliggöra sina verk. Föreningen har kontaktförmedling, nyhetsförmedling, debattrum, utställningsrum och en plattform som hjälper till med framförande och försäljning av uppvisade verk. Alla medlemmar har också egen webbsida där deras kreativa aktivitet reflekteras.

Utgivarna organiseras i zoner efter språk och professionell sektor. Nyligen öppnades webbsidor på ryska, polska, svenska och portugisiska. Medlemmarna betalar två euro per månad, men de som redan har egen webbsida kan ansöka om ett gratis medlemskap.

Grundare är Arturo Tirador som säger: ”Vårt mål är skapa den största konstnärliga föreningen på Internet, en sann multikulturell stad för konst, musik, tankar och litteratur. Vi vill bidra till att popularisera konsten.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22