S-märkt politiker vill förtiga spionagebok

Jul 10th, 2009 | By | Category: 2009-3, Notis

Romanen Memoirs of a Business Spy gavs ut av Spionförlaget tidigare i år och anmäldes då i DAST. Den behandlar kommersiellt spionage i Sverige och lanserades som skönlitteratur. Trots detta anser många – enligt ett pressmeddelande från förlaget – att historien i den är verklighet. Nu uppmanar den socialdemokratiske politikern Thomas Hartman på sin blogg In The Pendent att boken bör “tigas ihjäl”.

Spionförlaget skrivet att det år oroväckande att en politiker försöker strypa yttrandefriheten i svensk litteratur och utnyttjar de nya medierna för att bestämma över vad folk ska och inte ska läsa. Försök att motarbeta boken ifråga har förekommit förut men det är första gången en förtroendevald politiker uttalar sig så öppet och i så radikala ordalag.

Politikern uppmanar till att “tiga ihjäl” boken under förevändning att Spionförlaget “censurerar” en diskussion kring boken på forumet Flashback. Spionförlagets jurist slår bl.a. fast följande (utlåtandet i sin helhet finns att få från förlaget):

…Censur är ett juridiskt begrepp. Som sådant förutsätter censur någon form av riktad handling… Att uttrycka kritisk åsikt, manifestera inställning, ta avstånd från deltagande eller bedöma diskussion som osaklig är inte censur. Censur inbegriper tydlig aktion och definierbart agerande från censorns sida… Spionförlaget har i den aktuella pressreleasen informerat om sitt beslut avseende generell policy för förlagets deltagande i nätbaserade diskussioner och att förlaget tar avstånd från diskussioner som förlaget bedömer som osakliga. Det framgår inte att förlaget tagit till censurerande handling i någon form… På sin höjd kan man tala om förlagets bojkott av vissa diskussioner. Bojkott är inte censur…

…Det ligger närmare till hands att misstänka att Thomas Hartmans val av ordet censur är av populistiska motiv och att hans anklagelse är en lämplig förevändning för att rättfärdiga försök att svartmåla förlaget och stoppa boken.

Spionförlaget skriver att det är föga troligt att Hartman skulle göra utspelet på eget bevåg. Han tycks inte ha läst boken eftersom han inte vid något tillfälle refererar till bokens innehåll. Spionförlaget undrar vilka som står bakom Thomas Hartman och varför just denna politiker har valts att agera marionett åt de maktkrafter som vill stoppa den obekväma boken “Memoirs of a Business Spy”.

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22