Rättelse

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Notis

I DAST nr 2 1999 sidan 51 omnämns CDM (Tack för det!). Tyvärr har det insmugit sig två namn fel i notisen: Mats Abrahamson stavar med ett s och Berta Holm i stället för Gösta Holm ska det vara.

PER OLAISEN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22