Press-kit?

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-3, Notis

Till världens alla tidningar kommer stundligen det som på PR-språk kallas ett presskit. Det ska innehålla information om en person eller vara men för ofta fram helt ovidkommande saker. Vad är det då? Möjligen pres(entations)skit.

   Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22