Om tacksamhet

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2002-2, Notis

I boken 100 års Nobelpristagare (Sydsvenskan 2001), som innehåller artiklar om 100 års litteratur pristagare, som stått på tidningens kultursida, antyder Sven Christer Swahn lite försåtligt att Jean Paul Sartre var otacksam när han avböjde att ta emot priset. Boris Pasternak däremot hann tacka ja till priset innan Sovjetmyndigheterna tvingade honom att tacka nej. Det är betecknande för den sällan eller aldrig ifrågasatta inställningen, att alla författare ska vara tacksamma när en med makten till förblandning och förväxling integrerad institution i Sverige delar ut sina nådevedermälen (Chamforts ordval). Man har svårt att föreställa sig att det finns författare som inte vill degradera sina verk till tävlingsbidrag i en ständigt pågående litterär olympiad. Likmätigt det journalistiska uppdraget vill DAST påpeka den bristfälliga logiken i detta. Att tanklöst bara ta för givet är minst sagt fördomsfullt och brackigt!  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22