Om Chamforts Des Académies

Mar 18th, 2010 | By | Category: 2003-4, Notis

”Det är ett revolutionärt manifest, ett angrepp på föråldrade kungliga institutioner, på akademiväsendet och i synnerhet på Franska akademien, ’servilitetens och smickrets fäste’. Chamfort tillhörde ju själv Franska akademien, men nu ville han kasta av sig oket från det förflutna – med samma jubel som han hälsat avskaffandet av alla kungliga pensioner.”

ARNE HELLDÉN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22