Litterära förfäder

Sep 9th, 2009 | By | Category: 2006-2, Notis

David Hepworth berättar i Bakom kulisserna (Lind & Co 2005) att musikern Moby (egentligt namn Richard Melville Hall) är brorsonsonssonson till Herman Melville som skrev Moby Dick. Engelske komikern Al Murray är i rakt nedstigande led släkt med William Makepeace Thackeray som skrev Fåfängans marknad.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22