Lester i Holmes hus

Jan 11th, 2008 | By | Category: 2000-1, Notis

Niels Meyn var enligt kioskbokskungen John Lorén i Göteborg Nordens mest produktive författare, ett antagande som förefaller rimligt när man tar hänsyn till att han skrev under massor av pseudonymer. Många har under årens lopp försökt att åka snålskjuts på Sherlock Holmes och det gäller även Niels Meyn.
Så här låter inledningen till Mystik i Sherlock Holmes hus (Alibi-magasinet 5/1949) i kapitel 1 ”Ett hus med anor”, där Holmes sentida brottsutredare Jack Lester kopplas ihop med sin berömde föregångare:
– Om Sherlock Holmes hade varit en verklig människa, borde sannerligen det har huset ha försetts med en minnestavla …
Mrs. Ethel Work stod i trappuppgången till fastigheten nummer 221 B, Baker Street i London och samtalade med mjölkutköraren Simon Samson.
Därmed står det klart att 1949 fanns det ingen minnestavla på 221 B, Baker Street.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22