Lena Sundström, Dogge Doggelito och Leif G W Persson nominerade till Det Lätta Priset år 2010

Oct 15th, 2010 | By | Category: 2010-4, Notis

Sedan 1997 delar Centrum för lättläst ut Det Lätta Priset för att uppmärksamma goda insatser som gjorts för att öka begripligheten inom något område. Denna gång nomineras bland andra Lena Sundström, journalist och författare till boken Världens lyckligaste folk, rapparen Dogge Doggelito och Leif G W Persson, kriminolog och författare.

Lena Sundström skriver om aktuella samhällsfrågor, Dogge Doggelito har förnyat det svenska språket och Leif G W Persson uttalar sig lättfattligt om brott och straff och om polisens arbete.

Andra nomineringar till Det Lätta Priset är Veteran TV som skildrar livet efter pensionering på veteranernas villkor, clownen Manne af Klintberg som sedan 70-talet har arbetat för att alla barn ska ha rätt till underhållning, Per Lodenius, som är riksdagsledamot för Centern och har ett långt engagemang i frågor som gäller barn och unga med funktionsnedsättningar samt Vanna Rosenberg som sprider kultur till barn och vuxna på ett avdramatiserat och enkelt sätt.

– Vi ser Det Lätta Priset som en möjlighet att lyfta fram personer och verksamheter som gör en ordentlig ansträngning för att uttrycka sig så att människor förstår, säger Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst. De nominerade når ut till alla grupper i samhället, även till de cirka 25 procent% i Sverige som har någon form av lässvårigheter.

Det Lätta Priset, som är på 25 000 kronor, delas årligen ut till den som gjort förtjänstfulla insatser för att öka begripligheten inom något område. Det kan gälla insatser i text, bild, tal, film, programverksamhet med mera, men det kan också gälla andra insatser för att öka begripligheten.  Priset delas ut av Centrum för lättläst, som arbetar för alla människors demokratiska rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar.

Det Lätta Priset år 2009 gick till Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm och 2008 års pris gick till Gunilla Hammar-Säfström från TV-serien Klass 9 A.

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22