Lagercrantz om läsandet

Feb 2nd, 2008 | By | Category: 2002-4, Notis

Olof Lagercrantz avled 91 år gammal. Vänstern älskade honom. Han reste till Kina och lät sig som så många andra förföras och föras bakom ljuset, men det fanns andra sidor hos honom. Han läste dikter utantill i radion 1980 (repris när han avled i P1), ett av de bästa kulturprogram som radion producerat. Hans synpunkter på kapitalismen känns inte helt fel så här i samband med Enron-, Barnevik- och andra skandaler. Han hade också tänkvärda synpunkter på läsandet: “Betänk också … att i samma ögonblick det blir klassat som fint att läsa, som något vilket sätter läsaren i en högre klass än andra, är katastrofen nära.” Må vi det betänka – utan att sluta läsa.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22