John Bakeless blev känd för berättelser om vildmarken

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Notis

Författaren John Bakeless var verksam på många områden. Mest känd har han emellertid blivit för sina berättelser om erövringen och uppodlingen av den amerikanska vildmarken samt sina biografier över amerikanska pionjärer. Hans bok om Daniel Boone blev mer än bara en spännande äventyrsberättelse, inte minst för att den bygger på verkliga händelser. Bakeless forskade grundligt för den boken. Mycket av kunskaper om nybyggarnas villkor och om indianstammarna hade han gratis.

Bakeless föddes 1894 i staden Carlisle i Pennsylvania. Här låg då en av de äldsta amerikanska militärförläggningarna. Samma år som Bakeless föddes startades där en yrkesskola för indianer och Johns far ledde undervisningen. Därför fick John huvudsakligen indianer som lekkamrater. Av dem lärde han sig indianska lekar och seder. Utan att egentligen anstränga sig tillägnade han sig också indianskt tänkesätt. Då och då besökte så skolan av indianhövdingar, som enligt samtida tidningsuppgifter ”kom till Carlisle västerifrån för att se vilka framsteg deras barn gjorde i skolan”.

Familjens hus läkare var fullblodsapache och bland lärarna i skolan fanns en siouxindian som också hade medicinsk examen. Det är alltså inte att undra på att John genom hela livet behöll ett varmt och livligt intresse för indianernas historia och skepticism mot skildringarna av pionjärtidens strider mot de amerikanska urinvånarna.

Bakeless utbildade sig till lärare men 1918 tog han värvning i den amerikanska armén och kom att behålla sin militära karriär resten av livet. Under andra världskriget var han USA:s krigsdepartements balkanspecialist och han utnämndes 1945 till överste. Vid sidan av författandet arbetade han åt åtskilliga tidningar och undervisade också vid New Yorks universitet. Böckerna skrev han oftast på farmen i Connecticut, som han till Daniel Boones ära döpte till Armbågsrum.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22