Högt och lågt

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2001-1, Notis

“Det har inom den traditionella litteraturforskningen länge funnits en tendens att låta litteraturen sönderfalla i två delar, en “högre” och en “lägre”, som man behandlar var för sig – om man överhuvudtaget anser att den “lägre” är värd att behandla. Denna tudelning har påverkat forskningen på ett negativt satt. Man har sålunda haft mycket svårt att se de uppenbara likheterna mellan den “lägre” litteraturen och den “högre” – och att de samspelar med varandra på samma litterära fält.

(Ulf Boëthius i När Nick Carter drevs på flykten, Gidlund 1989)  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22