Här saknas biblioteksplan

Mar 8th, 2010 | By | Category: 2006-1, Notis

Bokutlåningen minskar, utvecklingen inom biblioteksväsendet är ojämn, servicen ej likvärdig i landet. Men krav från kunskapssamhället står i fokus. Antalet studenter bland folkbibliotekens besökare ökar liksom utlåning av facklitteratur. Trots det uppger 82% av tillfrågade kommunalråd att kommunfullmäktige i kommunen inte antagit någon biblioteksplan som lagen kräver.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22