Grönköping klipper och klistrar

Sep 16th, 2009 | By | Category: 1998-1, Notis

Grönköpings Veckoblads Årsbok 1997 har kommit ut. Veckobladet säger sig vara det ståndaktigaste organet i svensk press och i årsboken låter man inte ens den obetydligaste världshändelse sopa sig under mattan.

Eftersom Gunnar Ljusterdals skrift är omöjlig att recensera nöjer sig DAST med att anmäla nedkomsten och citerar reklambladet från Bokförlaget Natur och Kultur:

”Liksom ej sällan tidigare under historiens lopp kan det nu konstateras, att ett helt nytt år (1997) kommit att prägla samtidens skeenden. Mot denna bakgrund har Grönköpings Veckoblad beslutat att utgiva en förnyad Årsbok, omspännande nyssnämnda årtal och betitlad Grönköping klipper och klistrar. Varje eventuell likhet med verkligheten, vare sig denna inträffat inom eller utom Grönköpings gränser, bör betraktas så som mera en tillfällighet än en slump eller, i vissa fall, eventuellt vice versa. Därav torde framgå, att allting av vikt erhållit sin fullständiga redovisning i föreliggande Årsbok, får såvitt det kunnat beredas utrymme däri.”

Gunnar Ljusterdal har sedan 1971 medverkat i Grönköpings Veckoblad. 1977 blev han dess redaktör och ansvarige utgivare. Sedan 1989 har redaktionen sitt säte i Haverdal i Halland. Ljusterdal fick 1982 ta emot Stora journalistpriset och 1983 Uppsala läns landstings kulturstipendium.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22