Grejor kring Carr

Mar 19th, 2010 | By | Category: 2003-4, Notis

För några år sedan översatte jag Getens skugga av John Dickson Carr till novellsamlingen Bencolin (CDM-biblioteket 2000). De skrevs när Carr som ung student var redaktör för The Haverfordian och publicerades 1926. Vad jag inte hade klart för mig när jag gjorde översättningen av denna komplicerade historia med dess enkla upplösning var att Carr publicerade den utan att avslöja slutet. I stället utlovade han 25 dollar till den som kunde komma på lösningen. Carr hade inga 25 dollar, men var övertygad om att ingen skulle kunna lösa problemet. Till Carrs bestörtning dök en ung man upp bara en timme efter det att tidskriften kommit ut och lade fram en detaljerad och exakt lösning på problemet och krävde pengar.

Carr tvingades låna 25 dollar av sin pappa, som enligt Robert Lewis Taylor i The New Yorker 1951, beledsagade checken med ”en opåkallad essay om det dåraktiga i att skriva deckarhistorier.” Så snabbt och lätt lär sällan eller aldrig någon ha löst ett deckarproblem av Carr, menar S. T. Joshi i John Dickson Carr A Critical Study. Där påstår Joshi också att även om Carrs prosa ”i allmänhet är grammatikaliskt korrekt”, så är hans ”enda ständigt upprepade misstag att han uppfattar ”gingerly” och ”leisurely” som adverb”. Enligt diverse lexikon är emellertid dessa två engelska ord både adjektiv och adverb. Under förutsättning att detta skulle vara Carrs enda misstag, så är den slutsats man kan dra, att Carr inte är grammatikaliskt korrekt i allmänhet.

Han är alltid grammatikaliskt korrekt. Om det nu är så viktigt. Med tillämpliga böjningar betyder ”gingerly” på svenska ”varsam” och ”leisurely” betyder ”lugn, maklig”.

BERTIL FALK  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22