font-size: 10pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; } Nigeriabrev till nya höjder

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2007-1, Notis

Nigeriabreven – som erbjuder lysande ekonomiska framtider om man bara hjälper någon som har en massa miljoner, vanligen dollar, att få tillgång till ditt bankkonto – har funnits i decennier. Här ett rörande brev i svensk översättning (hans e-postadress går till Italien):

Bäste vän (My Dear)

Mitt namn är pastor Fader Felix; jag är 76 år gammal nu. Jag har lidit i min sjukbädd i sju år. Nu tror jag att min tid har kommit att förenas med mina förfäder i himlen. Jag fick din e-postadress från internet, eftersom den allsmäktige Herrens andre ledde mig till att kontakta dig för detta välgörenhetsarbete. Jag har 18.000.000 dollar på en säkert placerade som jag vill att du skall kräva för min räkning för ett viktigt välgörenhetsprojekt. Kan du ärligt göra detta för mig?

Förbliv i Herrens välsignelse

Pastor Felix

 

Gråt gärna – men skicka inga pengar!  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22