En tid i Pissekuriren

Mar 16th, 2010 | By | Category: 2004-1, Notis

Inte bara En tid i helvetet av Arthur Rimbaud finns översatt i fyra olika versioner. Dessutom finns numera allt han skrivit och som bevarats på svenska med förord av någon som heter (kallar sig?) Nikanor Teratologen. Denne avvisar alla tidigare som sysslat med Rimbaud, vilket föranlett Lasse Söderberg att i SydSvenska Dagbladet (21/10 2003) konstatera att: ”Nikanor Teratologens förord är, för att använda en terminologi i hans egen smak, ingenting annat än pissekurasnack, typiskt för en tid då självgodhet i förening med okunnighet gör sig allt bredare i litteraturen.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22