Dracula återuppstår – igen

Mar 13th, 2010 | By | Category: 2004-4, Notis

Bram Stokers gamla skräckseller från 1800-talet tycks ha stor lyskraft. Romanen återkommer i upplaga efter upplaga på förlag efter förlag. Än har ingen tryckt en påle genom dess hjärta. I slutet av 2004 kom en av Johan Werkmester förkortad och oerhört bearbetad version ut på LL-förlaget så att även människor med begränsad läsförmåga må skrämmas av den hemske transsylvanske greven.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22