Chef för skåningar

Sep 16th, 2009 | By | Category: 1998-1, Notis

Skånska Deckarsällskapet har möblerat om rejält i ledningen. Författarna Bertil Mårtensson och Jenny Berthelius, som varit ordförande respektive vice ordförande sedan sällskapets nystart 1993, har vederbörligen avtackats och avgått.

Ny ordförande blev Per Olaisen, (från småländska Växjö) som är kvalificerad med tanke på att han är översättare och utgivare av DAST-kollegan CDM. Vice ordförande blev förläggaren Mattias Boström. Suzanne Mortensen och Lars Jannedal (hon novellförfattare och han Sherlockian) blev programsekreterare. Pengarna skall hanteras av Lars-Erik Nygren.

Sällskapet styrs alltså helt och hållet av personer med större eller mindre anknytning till Boströms förlag och romanförfattarna lyser helt med sin frånvaro. Vad nu det kan ha för innebörd…  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22