Borde inte polisen ha kollat monstret på offrets bildäck?

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2001-1, Notis

I samband med ett av flera spektakulära mord i Vogel finner polisen avtryck efter ett bildäck. Mordoffret hittas delvis söndermald i ett slakteri där det finns tolv anställda inklusive den döde. Mördaren tycker han är smart när han transporterar den döde till slakteriet i den mördades egen bil. När en av utredarna sedan kollar däcken på de anställdas bilar, så gör han det på alla de anställdas bilar utom mordoffrets. Vogel och andra poliser bland utredarna reagerar inte utan låter denna underlåtenhetssynd passera opåtalad.DAST: Det är väl närmast tjänstefel från polisens sida att inte kolla mönstret på mordoffrets bil mot hjulspåret?

Ulf Cavallius: Jag bara tyckte att det var smart att mördaren kör offrets bil. Det är den ende personens bil tänkte jag vars bilspår man inte kollar upp. Men du menar att polisen borde kolla om offret kommit dit i egen bil. Uppriktigt sagt så har jag inte tänkt så långt. Men jag är väldigt tacksam att ha uppmärksamma läsare, som inte bara bläddrar igenom.

DAST: Misstag kan säkert ske i en polisutredning, men det här borde polisen inte ha förbisett.

Ulf Cavallius: Å andra sidan gläder mig anmärkningen, för jag var orolig att jag begått betydligt grövre missar.

För de som inte har läst Vogel kan det vara lämpligt att omnämna att det för handlingens skull inte behövde ha gjort till eller ifrån om polisen i fas med sina rutiner undersökt den mördades bildäck.

Icke förty…  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22