Bokhandelskedjor planerar samgående

May 10th, 2012 | By | Category: 2012-05 maj, Notis

AkademibokhandelnAkademibokhandeln och Bokia har tecknat en avsiktsförklaring om att slå ihop Bokiaverksamheterna. Målet är att skapa en solid och lönsam bokhandel som långsiktigt säkrar tillgången på böcker.

Den traditionella bokhandeln har såväl i Sverige som på andra marknader brottats med minskad försäljning och vikande lönsamhet under flera år.

– Vi ser betydande synergier och en möjlighet att vidareutveckla bokhandeln, vilket är positivt ur flera aspekter – för medarbetarna, upphovsmännen, kunderna och ägarna. Kombinationen av helägda butiker och franchisetagare i Bokia är ytterligare en viktig styrka, inte minst för bokhandelns förankring på den lokala marknaden, säger Peter Killberg, ordförande i Bokia AB.

Kedjorna har kompletterande butiksnät som till stor del är lokaliserade till olika geografiska orter över landet. Akademibokhandeln har sin huvudsakliga koncentration till Stockholm, Mälardalen och universitetsorterna, medan Bokias butiker till stor del finns i västra och södra Sverige samt på mindre orter. Avsikten är att nuvarande ägare ska finnas kvar, vilket innebär att det nya bolaget får en bred ägarbas även efter samgåendet.

Affärens genomförande är villkorat av Konkurrensverkets prövning. Affären omfattar inte KF Medias nätbokhandel Bokus.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22