Bok om Södertäljefallet dras in av universitet

Feb 18th, 2010 | By | Category: 2010-1, Notis

Den bok om det s k Södertäljefallet – då en far och mor dömdes för våldtäkt på sin dotter och där domarna ändrades sedan Högsta domstolen kommit fram till att barnets hänvisning till ritualmord inte var trovärdiga – som forskaren Max Scharnberg nyligen gett ut har dragits in av Uppsala universitet.

Boken drar slutsatsen att den dömde mannen, som i HD fick sitt straff sänkt till fem års fängelse för våldtäkt, utsatts för ett justitiemord.

Dottern berättade om ritualmord på barn för sin fostermor som hon bodde hos under rättegångarna. Hon berättade även hur föräldrarna sålt henne till andra män som ska ha förgripit sig på henne.

Max Scharnberg fick anslag av Vetenskapsrådet för sin granskning av fallet. Scharnbergs slutsatser är att fallet är ett exempel på falska minnen.

Lennart Wikander, prefekt vid pedagogiska institutionen på Uppsala universitet, beslöt att hela den trycka upplagan ska dras in och förstöras, vilket fått forskare runt om i världen att reagera.

Prefekten menar att boken inte dras in på grund av innehållet utan för att den placerats i universitets acta-serie utan att detta varit klart från början. Redaktörerna för serien kände inte till boken. Inte heller har prefekten skrivit under ansökan om anslag vilket krävs. Att boken dras tillbaka är en markering från universitetet att boken inte har godkänts.

Scharnberg menar att det finns ett genomgående mönster som visar att fostermamman indoktrinerat dottern. Södertälje-fallet har tidigare varit i fokus på Uppsala universitet då professor Eva Lundgren under åren engagerat sig i fallet. 1994 medverkade hon i boken La de små barn komme till meg, där hon är av uppfattningen att Södertälje-flickans uppgifter är korrekta.

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22