Åsikter och tyckanden

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Notis

Kritiken av barn- och ungdomsböcker sitter trångt. På ett redan begränsat utrymme får bokrecensionerna slåss med all möjlig annan ungkultur. Konsumentupplysning med betyg i form av stjärnor och prickar prioriteras på många håll framför analys och diskussion. Och för allt fler kritiker står den egna journalistiska texten i fokus, att göra sin egen grej, inte bara anmäla böcker.”

(Mats Lundman i Författaren 3/2002)

De renar sig förgäves med blod, de blodbesudlade, som om någon som trampat i gyttja skulle tvätta sig i gyttja.

(Herakelitos, cirka 500 före Kristus)  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22