Är detta det äldsta rättsdokumentet?

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Notis


Man tror att det äldsta dokumentet från en mordrättegång är cirka 4000 år gammalt. I mars 1950 rapporterade arkeologer från universiteten i Chicago och Pennsylvania att de grävt fram en liten lertavla där texten beskriver hur tre män mördade en fjärde och sedan berättade om detta för offrets hustru. Hon i sin tur brydde sig aldrig om att underrätta myndigheterna.

Saken kom emellertid fram och förelades kung Ur-Ninurta som i sin tur överlämnade ärendet till rättegång inför en medborgartribunal i Nippur. Denna församling om nio män åtalade de tre mördarna och den dödade mannens hustru. Efter en del debatterande ställde sig två av de anklagade männen upp och talade till kvinnans förmån och sade att hon inte haft med brottet att skaffa. De menade att eftersom hennes man vägrade försörja henne hade hon rätt att hålla tyst om mordet. Detta gav tydligen önskad effekt, för kvinnan försattes på fri fot medan de tre mördarna avrättades.

Denna gamla berättelse finns att läsa på den 6×12 centimeter stora lertavla som hittades cirka 18 svenska mil söder om Bagdad i Irak. Rättegången ägde rum cirka år 1850 f. Kr. och redogörelsen är nertecknad på sumeriska. Översättningen gjordes av doktorerna Samuel Noah Kramer och Thorkild Jacobsen.

Det är den äldsta kända beskrivningen av en mordrättegång och avslöjar att man redan på den tiden använde sig av lagar som liknar dem som finns i dag.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22