Varför läsa deckare?

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-4, Ledare

Det finns säkert lika många skäl till deckarläsning som det finns läsare. Genren har vidgats alldeles oerhört de senaste decennierna och omfattar nu nästan allt, vilket bevisas av framgångarna för Peter Høegs och Kerstin Ekmans sentida alster. För 20 år sedan är det tveksamt om dessa alls räknats in i kriminallitteraturen.

Vi på DAST skulle vilja att läsarna skrev och berättade om sina upplevelser av deckaren av i går och i dag; varför ni läser och vilka upplevelser det ger.

Avsikten är att sammanställa funderingarna och komma med en artikel i ämnet i slutet av jubileumsåret 1997.

Att det inte går att läsa alla deckare som kommer ut har redaktionen all förståelse för. Det kommer sällsynt många böcker, deckare och annan underhållningslitteratur, som faller inom ramen för vad DAST bevakar. Sedan augustinumrets pressläggning har tidskriftens recensenter läst och tänkt och till sist fått veta att det icke finns plats för dem alla.

Det betyder att nästa nummer också kommer att ha ett mycket fullproppat Bokskåp, de som inte rymdes denna gång och alla, alla, alla som kommer ut precis till bokmässan i Göteborg.

Jag har just återkommit från den och är full av intryck. Det mest bestående är att varenda människa måste ha skrivit minst två böcker.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22