Tidskrift på kryckor eller egna ben?

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Ledare

I sitt yttrande till Kulturdepartementet angående Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) skriver nybildade Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter att kulturtidskrifternas särart och betydelse för det svenska kulturlivet föga uppmärksammats. Man ser med förvåning att Kulturutredningens ledamöter inte ansett det befogat att göra en egen värdering av kulturtidskriftens situation och framtida roll.

Som utgivare av en tidskrift som hör hemma i sammanhanget känner jag mig splittrad i frågan om staten skall betala för all slags kulturspridning. Jag vet så väl att det är svårt att täcka kostnaderna för utgivningen utan att få kulturetablissemangets bidrag (DAST fick inget stöd ”av tekniska skäl” vid förra guldregnet), men har man en gång fått pengar är jag rädd att man blir försiktig för att inte gå miste om slantarna nästa gång.

Den som tar emot stöd är inte oberoende, hur mycket de politiska instanserna än menar att de bara pytsar ut slantar och i övrigt inte lägger sig i. En instans består av människor och sådana varelser är inte opåverkbara, saknar inte ömma tår.

Jag ser gärna att man finner ett sätt att sänka utskickskostnaderna – ett ”kulturporto” har länge varit på tapeten – men när Posten kräver kostnadstäckning i alla led lär det bli svårt att tillverka den tulipanarosen. Dock vore billigt porto trevligare att se än ett genomförande av förslaget från Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter om att förutom utökat statligt kulturtidskriftsstöd också få lokalt och regionalt stöd.

Å andra sidan sägs kulturföretaget Volvo ta hem stöd på 38 miljoner per år medan tidskrifterna tar små smulor. Undra på att man håller på att ge kluvenheten ett ansikte…

När jag var barn fick jag lära mig att det viktigaste här i livet är att klara sig själv. Den som alltid gått med käpp eller kryckor har svårt att få upp farten av egen kraft.

Många läsare har hört av sig till mig och förklarat att DAST är en bra och innehållsrik tidskrift inom sitt ämnesområde, Jag vill gärna tro dem. Jag vill också gärna tro att DAST kan ta sig fram på egna ben. Det är därför jag alltid tjatar med små pluggbitar inne i tidningen: ”Tala om att DAST finns!”

KJELL E. GENBERG

Ansvarig utgivare  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22