Låna ett öra, kulturministern!

Jan 14th, 2008 | By | Category: 2001-3, Ledare

Dag Hedman har i detta nummer mycket intressant att berätta om kartläggning av och forskning kring populärlitteratur. Att de vanliga biblioteken främst förvaltar det litterära arvet och serverar oss läsare är en sak. Men de bibliotek som enligt lag får pliktexemplar är i första hand forskningsbibliotek. Verksamheten där bör struktureras därefter. Att det brister en del framgår klart av Dag Hedmans erfarenheter.
Forskning kring populärlitteratur kräver kartläggning, som därför bör prioriteras. I Sverige har både amatörer och mer professionellt inriktade forskare nedlagt ett kärleksfullt arbete. Leif Andersson, Maths Claesson, Arne Eriksson, Sam J. Lundwall, Iwan Hedman-Morelius, Kjell Hjalmarsson,
Ian Hultgren, Peter Jarbratt, Ingemar Nilsson, B. O. Ringberg och andra mer anonyma människor grundlade för länge sedan den kartläggning som ständigt pågår.
Dag Hedman, Per Olaisen och Johan Wopenka har fortsatt att fylla luckor i vårt vetande. Men det mesta återstår. Många svarta hål ska fyllas. Kartläggningen av noveller i den kolorerade veckopressen har visserligen påbörjats men är fortfarande fragmentarisk. Där finns dolda pärlor, som t ex Torsten Scheutz flyg- och kriminalnoveller.
Men misströsta ej. I dag kan man med hjälp av det arbete som redan utförts hitta saker om vilkas existens man tidigare inte hade en aning. Så det var sämre förr. DAST uppmanar kulturministern att ta del av numrets intervju med Dag Hedman.

B.F.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22