Den odödlige Holmes

Feb 2nd, 2008 | By | Category: 2002-4, Ledare

Att det är omöjligt att ta död på Sherlock Holmes fick redan Sir Arthur Conan Doyle erfara. Han tvingades att uppväcka sin skapelse från de döda efter att förgäves ha försökt ta livet av honom för 109 år sedan i decembernumret av Strand 1893. Berättelsen hette The Adventure of the Final Problem. Den var också anmärkningsvärd för att tecknaren Sidney Paget släpptes lös för att på en helsida visa The Death Of Sherlock Holmes, som bildtexten löd.Är det en slump eller en meningsfull synkronicitet att olika skribenter oberoende av varandra hanterat Holmes i alla årets nummer av DAST?

I nr 1 ägnade sig Lars Jannedal åt vad man kan kalla The Adventure of the Mysterious Date. I nr 2 tog sig Ted Bergman an Sherlock Holmes i något som kan beskrivas som The Adventure of the Sensational Five-acter.

I nr 3 var det Lars Strand som tog upp The Adventure of the Different Translations och i detta nummer skriver inte bara Ahrvid Engholm vad som liknar The Adventure of Treading in Holmes’ Footsteps. Dessutom hyllar Jean Bolinder Holmes i något som kan kallas The Adventure of Suspense That No Longer Exists.

Allt gammalt är inte förlegat. Menandros komedier är lika kul som för 2350 år sedan. De transcenderar det tidsbundna i sin allmängiltighet. Därför menar jag att man ska ge gamla böcker en chans. Börja gärna med Sherlock Holmes om Du aldrig läst om hans äventyr.

B.F.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22