Varför är det ett sådant gnäll på författarna?

Mar 19th, 2009 | By | Category: 2009-1, Krönika

Helena Sigander

Jo, en allvarlig incident hände i arbetet med Kulturutredningen.

Författarfonden jobbades in i den nya kulturfinansieringsstrukturen utan att utredarna tagit hänsyn till att Författarfondens pengar inte är skattemedel. Det är avtalad kompensation till upphovsmän.

Var det utredarnas mening att bryta ett avtal mellan upphovsmännen (Sveriges författare) och staten? Eller fattade inte utredarna vad de utredde? Vet inte utredarna att avtalet är unikt och har granskats och godkänts av EU.

Det undrar författarna och oroas väldeliga.

Så här är det i dag. Pengar till Författarfonden kommer genom en uppgörelse mellan upphovsmännen (författarna) och staten. Upphovsmännen går med på att deras böcker får lånas ut hur många gånger som helst genom folkbibliotekens försorg. Staten betalar för den utlåningsrätten till Författarfonden 1 krona och 26 öre för varje lån som registreras på biblioteken. 70 öre av summan går till respektive författare. Resten av pengarna går till Författarfonden som delar ut stipendier till författare. Systemet är unikt och har godkänts av EU. (Detta tål att sägas två gånger)

Kunskap om Författarfonden kan vara av betydelse när Kulturutredningen diskuteras. Observera att skattemedel som används till kultur inte går till författare. Det är viktigt att berätta. Författarna drar in till sin Författarfond själva genom att låta folk låna deras böcker utan att betala! Författare har ingen rätt till A-kassa. Författare måste försörja sig. De som inte kan leva enbart på sin penna (dator) har andra jobb vid sidan om. Eller, författandet är vid sidan om! Författare har i regel, och självvalt, långa arbetsdagar. Många är egna företagare och får betala sina sjukdagar själva, sin föräldraledighet, sin omsorg och sin semester.

Författarfondens styrelse består av ett 30-tal personer. Ordförande utses av regeringen, för närvarande är det Bengt Westerberg. Ungefär hälften av styrelseledamöterna i fonden är utsedda av Sveriges författarförbunds medlemmar. De andra är utsedda av andra skrivarförbund exempelvis Dramatikerförbundet och Tecknarna. Alltså förbund som har upphovsmän vars verk lånas ut på folkbiblioteken.

Vad som skulle komma bort (stjälas till annan kulturell verksamhet) om Kulturutredningen antas i dagens skick är författarnas intjänade pengar till stipendier; arbetsstipendier handlar det om på 40.000–50.000. De utdelas till verksamma författare som därigenom får ett par månaders arbetsfrid. Det är i Författarfondens beredningsutskott som beslut fattas om vilka skönlitterära författare, poeter, essäister, översättare, novellister, barnboksförfattare  och fackboksförfattare som ska få stipendier.

Det går till så att författarna ansöker om stipendier. I Beredningsutskottet arbetar författare som skriver i samma genrer som de sökande med ansökningarna. Alltså, ansökningarna om att få stipendier ur Författarfonden delas upp i barn- och ungdomsförfattare, översättare, romanförfattare, poeter, fackboksförfattare o.s.v. Varje enskild ansökans stöts och blöts, böcker läses, behoven diskuteras och småningom beslutas vilka som får en arbetspeng. Författare som inte får något stipendium får jobba på ändå! Kanske som industriarbetare, kanske som hjärnkirurg, kanske som lärare eller som föräldraledig från en anställning – författare har i regel många yrkeserfarenheter.

Till vad används då kulturpengar som drivits in som skatter? (Du vet de där 10 miljarderna som utgör den statliga kulturbudgeten. Varje år!)

Jo, till det du tror. Hundutställningar. Ishockey. Kungliga Dramatiska Teatern. Godkända graffitimålarplatser. Brodyrmuseum. Verksamheter som alltid stöttats med skattepengar. Massor av konst- och kulturverksamheter som jag inte har en aning om. Allt möjligt som vi behöver för att må bra och känna oss mänskliga.

Men författarna stödjer svenska folket inte genom skatten!

Nä, genom boklån. Låna en bok, bara!

Att beröva författarna Författarfonden och författarpengen på bibliotek och att helt enkelt frångå uppgörelsen som garanterat upphovsmän pengar är avtalsbrott.

Det kan väl inte vara Kulturutredningens upphovsmäns mening!

HELENA SIGANDER

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22