Stockholmare prioriteras

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-2, Krönika

Av Jean Bolinder

I Sydsvenskan 16 dec förra året hade utgivaren av Tidningen Boken, Bo Axelsson, ett intressant inlägg på kultursidan. Rubriken var Mångfald – men bara i Stockholm? Det handlar om att produktionsstödet till kulturtidskrifter enligt statuterna ska främja mångfalden i kulturutbudet. Över huvud taget har stödet allt mera urholkats. Därtill är det så att det råder Stockholms- och storstadsdominans. Kulturtidskrifter som utges i huvudstaden gynnas på bekostnad av de från landsorten. Tidningen Boken med hemort i skånska Dalby får 150 000 kr medan de i Stockholm mantalsskrivna 00-tal och Allt om Böcker/Parnass belönas med respektive 500 000 och 400 000 kr. Ännu mera gynnad är Ord och Bild från Göteborg. Den får hela 550 000 kr. Man kan tycka att proportionerna är horribla och undra vad som ligger bakom. Skulle man fråga, blir naturligtvis svaret det att de höga ledamöterna som bestämmer om produktionsstöd, anser att det är kvalitetsskillnad. Sådant är svårt att argumentera mot vem har rätt när det gäller tycke och smak?

Bo Axelsson tar emellertid också upp skillnaden mellan två tidskrifter som avhandlar kriminallitteratur. ”I Stockholm får Jury 100 000 kr. I Stehag får DAST Magazine 50 000 kr.”

”Tendensen är klar”, skriver Axelsson som avslutningsvis konstaterar att det råder en ”skamlig snedfördelning”.

Till det kan sägas att snedfördelningen mellan Jury och DAST har varit ännu mer orättvis tidigare. Själv tycker jag att förhållandet är egendomligt. Jag känner de här tidskrifterna väl – jag har flitigt medarbetat i bägge och äger dem i kompletta sviter. Jury har funnits sedan 1972 och DAST sedan 1968 – den senare lär vara Världens äldsta deckartidskrift.

Om man jämför kvalitén på tidningarna ska sägas att DAST under sin långa bana haft högst skiftande standard. Ett tag var den ordentligt på dekis med livsyttringar som mest liknade den döendes sista suck. Jag minns ett nummer som till omslag hade ett nästan kolsvart foto på spansk postpersonal, som förmodligen skulle sända ut tidningen till världen eller åtminstone Sverige. Så kom i mitten av 90-talet herr doktor Genberg (det är hans fru som egentligen är doktor) och utsatte den döende för konstgjord andning. Liket började vakna, fick småningom färg och lade på hullet. Ett lyft blev det när den skicklige journalisten Bertil Falk blev chefredaktör. I dag är DAST fullmatad och en glädje att läsa.

Jury är alltså något yngre. Den har hållit en ganska konstant kvalitet åren igenom, lite pretentiöst tråkig och tämligen insyltat sekteristisk. Här har makthavarna i deckarvärlden skrivit, de som sitter i Deckarakademin och behärskar massmediavärlden.

Jo, jag sitter själv i Deckarakademin. När jag blev invald var jag mycket tveksam, men lät mig dumt nog övertalas. När jag nu skrivit mina memoarer, som ska komma till hösten, har det slagit mig hur negativt Deckarakademin och Jury inverkat på mitt liv. När jag i Akademin försökte verka för deckarens bästa blev jag (namnet skrevs fegt nog inte ut) utskälld i Jury och det skrevs att jag borde uteslutas ur Akademin. Där skulle tydligen bara en mening råda. Och när jag och hustrun efter tjat motvilligt besökte ett akademimöte där man skulle kungöra att min deckare blivit årets bästa, skickades hustrun helt brutalt ut. Sedan dess har jag förståeligt nog ej gått på Deckarakademins möten.

Om Jury ska jag här fatta mig kort. Den driver sin egen linje till bästa för en liten klick som med ett par undantag förenar maktfullkomlighet med slätstrukenhet. Tidskriften blir därefter. Och det var symptomatiskt att när jag skrev min kanske viktigaste deckartext, ett manifest som uttryckte mina idéer om den genre jag tjänat sedan 1967, så tog Jury inte in den. Det gjorde en rad andra tidningar och tidskrifter i Sverige och utomlands, bland dem DAST.

När det gäller fördelningen av statliga medel till deckartidskrifter håller jag utifrån egna erfarenheter helt med Bo Axelsson på Sydsvenskans kultursida.

Nog är det märkligt att den sig föga utvecklande Jury tar dubbelt så mycket pengar som den allt mer läsvärda DAST!  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22