Olika lösningar för lån av e-böcker

Mar 2nd, 2015 | By | Category: 2015-03 mars, Krönika

Cecilia WennerströmKrönika av CECILIA WENNERSTRÖM, musiker och förläggare Wela förlag

Ett biblioteksväsen, skattefinansierat, där medborgarna lånar böcker gratis, är bland det finaste vi har i vårt land tycker jag. Det gäller förstås även digitala böcker.

Innan det nya avtalet som den dominerande aktören och distributören Elib färdigställde och implementerade under 2014 så fanns ett problem med utlåningen av digitala böcker. Kort sagt kunde den fria utlåningen av exempelvis Zlatans bok tömma större delen av kassan för ett bibliotek. Någon spärr för antalet lån fanns inte. Rimligtvis påverkar detta inköp av t ex smal och udda tryckt litteratur på så sätt att färre böcker köps in eftersom pengarna gått åt till alla ebokslån av populära bästsäljare. I just fallet Zlatan tror jag det var fråga om hundratusentals.

Något jag fann egendomligt då var att någon protest inte kom från biblioteken. Deras önskemål handlade mest om maximal tillgänglighet.

Däremot kom det protester från förlagen, av lätt insedda skäl. De vill naturligtvis att eböckerna i första hand ska köpas och inte lånas, även om de blir ersatta per lån. Samtidigt är de förpliktigade att tillhandahålla sin utgivning för lån, vilket de naturligtvis ska och också är beredda att göra. Frågan är: i vilken omfattning?

I och med Elibs nya avtal med biblioteken har problemet lösts på följande sätt:

Man väljer som förlag att tillhanda sin titel som accesslån eller stycklicens eller både och. Man sätter själv priset inom vissa ramar. Biblioteken bestämmer vad de vill ha i sitt utbud.

Om jag som förlag har en titel som har tusentals läsare väljer jag troligen stycklicens som modell för bibliotekslån. Då fungerar eboken som en tryckt bok, dvs man får låna den gratis men man kan få vänta länge tills den är ledig.

Om jag däremot har titlar som på sin höjd har ett par hundra läsare så väljer jag troligen accesslån. Då är eboken som förut fri att låna i obegränsat antal. Chansen bör öka att nya läsare provar boken trots att de inte har läst författaren förut, och boken är maximalt tillgänglig när de får impulsen att prova något nytt.

För mitt eget förlag, Wela Förlag, föredrar jag accesslån. Mina titlar är antingen fantastiktitlar med relativt få läsare eller äldre deckare som redan lästs av många.

Som kuriosa kan jag nämna att den e-titel som haft flest läsare (några tusen under en följd av år) på Wela Förlag är min egen bok Sagan om Rand I: Landet nära tidens rand.

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22