Bibliotekstjänst har gjort det igen!

Feb 15th, 2008 | By | Category: 2002-1, Krönika

Av Jean Bolinder

Missnöjet med det numera privatkapitalistiska Bibliotekstjänst är stort på många håll, inte minst bland författare. Böcker som får god och översvallande kritik på andra håll sågas av troligen extraknäckande recensenter som gör tummen ned utifrån privata kriterier, trots att alla vet att den roman som en person avskyr älskas av någon annan. I stället för att ta problemet på allvar så avfärdar Btj all kritik med monopolistisk arrogans och osakliga argument. Dessutom vägrar Btj att ta sitt bibliofila ansvar genom att med skruvade argument helt enkelt neka att recensera vissa böcker. (Se låda sid. 129). Btj är numera inget allmännyttigt företag, men har i sin egenskap av monopol en allmännyttig funktion, vilket man tydligen inte inser. Hade Btj haft konkurrens hade det varit en annan sak. Även om det nu är vinstmaximering som gäller för företaget, så behöver det inte innebära att man struntar i sitt uppdrag utan i stället anstränger sig för att komma tillrätta med problemen. Det kanske rentav skulle vara bra för vinstmaximeringen. För det kan aldrig vara fel att ett företag uppbar förtroende hos allmänheten. DASTs krönikör Jean Bolinder visar här hur Btj beter sig.

I förra numret av DAST skrev jag om Bibliotekstjänst, Dödisgropen och Vilddjuret. Sedan jag tagit upp detta i massmedia har jag fått åtskilliga telefonsamtal och brev från andra författare som också drabbats av Bibliotekstjänsts maktfullkomliga övergrepp.Sedan sist har också den av Bibliotekstjänst nergjorda Dödisgropen – drygt elva år efter det den kom, placerats på listan över mest spännande böcker – framröstad av Jury-läsare. Endast sex svenska böcker var med bland de trettio utvalda. Det om något visar ju vilken jättetabbe BTJ gjorde – utan att sedan vilja ändra på något!

Bibliotekstjänst fortsätter i samma fotspår nu också. Det som då drabbade Dödisgropen drabbar nu även min Vilddjuret. När jag nu fått ta del av granskningsnämndens svar på mitt överklagande angående bedömningen av min bok Vilddjuret häpnar även en härdad person som jag dock över att man där förvrängt det jag skrivit i min inlaga.I mitt överklagande påpekade jag det olämpliga i att en bok och en författare som gått till storms mot lundalärare ska bedömas av en sådan. Jag skrev att min bok inte bör ha en recensent “som inte kan tänkas ha ett jävförhållande till författare och bok.”

Och skrev för att inte missförstås: “Jag säger alltså inte att recensionen blivit negativ för att lektören inte gillat att hans yrkesgrupp angripits, men jag tycker att det hade varit juste om han insett, att det kan anses olämpligt att han skriver om min bok under dessa omständigheter”.

Jag var alltså mycket noga att inte beskylla lektören för jäv – jag påpekade istället att jag inte beskyllde honom för detta. Granskningsnämnden gör helt fräckt om detta till att “Bolinder anför” /att lektören/ “skulle vara jävig eftersom han är lärare vid en lundaskola”. Man förfalskar alltså det jag skrivit för att få poäng – gör en opartisk institution så?

Jag protesterar kraftigt mot tilltaget – förvanskas det man skriver av granskningsnämnden har man naturligtvis inte någon chans att få en objektiv bedömning!  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22