Kommentar till deckarstatistik

Jan 24th, 2013 | By | Category: 2013-01 jan, Kommentar och debatt

Omslag till Deckarboomen under luppKommentar till Deckarboomen under lupp av Karl Berglund:

En i stort utmärkt bok, men eftersom jag hittat saker om mig som jag uppfattar som felaktiga, är jag inte säker på resten heller.
Berglund skriver att jag utkommit med böcker på 13 förlag och att jag haft egen utgivning.

Allt jag gett ut som eget är en kåserisamling (2003) avsedd för mina företagskunder samt häftet En brödskrivares råd till blivande författare (2004). Övriga titlar har utkommit på stora eller små förlag.

Kjell E. Genberg

Svar:
Jag förklarar gärna hur jag har gått tillväga. Nedan följer svar på kommentar:

Så här står det i Deckarboomen under lupp om Genbergs utgivning:

“De mest utgivna författarna använder sig också av flera publiceringsvägar, ibland samtidigt. Det tydligaste exemplet är Kjell E. Genberg som har utgivit kriminallitteratur på inte mindre än tretton förlag mellan 1977 och 2010 – från Wahlström & Widstrand och Tre böcker till renodlade deckarförlag och egenutgivning.

Genberg illustrerar också den rörelse från centrum till periferi som kan skönjas hos den första deckargenerationen. Under 1970- och 1980-talet gavs Genberg ut av förlag som Askild & Kärnekull, B. Wahlströms och Plus, under 2000-talet av Treböcker, Mälaröbörsen samt i egenutgivning.” (s. 64)

Och såhär skriver jag angående vad som har klassificerats som små utgivare respektive egenutgivare:

“Små deckarutgivare. Till kategorin har först de medelstora och små etablerade förlag som har publicerat upp till 10 svenskaoriginaldeckare under tidsperioden. Gruppen innehåller totalt cirka 80 förlag. Här finns många mindre förlag som har utgivitendast en eller ett par deckare under perioden. Skiljelinjen gentemot kategori fem har dragits med avseende på etableringi litteratursamhället i stort.46″ (s. 18)

“Egenutgivare. Till kategorin har förts de förlag som enbart ger ut författarens/förläggarens böcker, samt de som har växt något och ger ut ytterligare en författare. Hit har också självpubliceringsförlag förts, företag som har specialiserat sig på att mot en viss kostnad trycka böcker till alla beställare. Egenutgivarna är den avgjort största gruppen sett till antalet förlag, cirka 150170 beroende på hur de räknas.49″ (s. 19)

I not 46 finns följande metodiska anmärkning:

“Gränsen mellan de allra minsta småförlagen och egenutgivarna är dock inte alltid alldeles enkel att dra. Linjen som i regel har följts är att de förlag som har givit ut fler än två författare har förts till gruppen smådeckarutgivare. Uppgifter om förlagens övriga utgivning har i dessa gränsfall hämtats från LIBRIS.” (s. 172)

Enligt deckarkatalogerna har Genberg (inkl. pseud. Christian Aage) utgivit kriminallitteratur på följande tretton förlag, i någorlunda kronologisk ordning: Plus, B. Wahlströms, Askild & Kärnekull, Semic, Läsförlaget, Hegas, Wahlström & Widstrand, Mälaröbörsen, Gondolin, Boströms, Tre böcker, Tinna & Tell, Edicom.

Tinna & Tell har av mig kategoriserats som en egenutgivare, då förlaget enligt LIBRIS endast har utgivit tre titlar av Genberg (se http://bit.ly/WYku7i) (jfr resonemang i not 46, s. 172). Med utgångspunkt i detta tycker jag mig inte ha gett en felaktig bild av Genbergs utgivning på s. 64.

Bästa hälsningar,
Karl Berglund
doktorand
Litteraturvetenskapliga institutionen
Uppsala

Slutkommentar:Jag kontaktades faktiskt av Per Erik Tell som ville att jag skulle komma till Vinslöv och skriva deckare från trakten.

Han startade förlaget av detta skäl. Jag har aldrig haft något ekonomiskt intresse i Tinna & Tells, förutom att jag fick betalt för min insats. Egenförläggeri har viss negativ klang och därför ville jag inte bli förknippad med sådan.
Kjell E Genberg

—-
Artikel om boken: http://www.dast.nu/artikel/vad-det-inte-det-vi-trodde-siffror-avslojar-deckarboomen-men

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22