Visste ni att…

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-1, Artikel

1894 utgavs den första översättningen till tyska av en roman av Sir Arthur Conan Doyle, med den europeiska deckarlitteraturens urfader Sherlock Holmes. Hundra år senare finns det i det tyskspråkiga området ett förlag som exklusivt och uteslutande ägnar sig åt den brittiske mästaren och dess namn anger inriktningen även för icke Holmeskännare:

Verlag Baskerville Bücher (Förlaget Baskerville-böcker). Detta jubileum blev en anledning för förläggaren Michael Ross att ge ut en ytterst omfångsrik tyske Holmesbibliografi.

”Sherlockiana 1894-1994”. På 390 sidor har samlats uppgifter om mer än 800 böcker, artiklar och antologier om eller med Sherlock Holmes, inte bara översättningar utan också imitationer och parodier av andra författare. Det speciella med boken är att den rikhaltiga sekundärlitteraturen om Doyle här har fått sin plats. För läsare och användare som talar lite eller ingen tyska kan nämnas att alla notiser också finns på engelska.

Ross, Michael: Sherlockiana 1894-1994. Eine Bibliographie deutschsprachiger Sherlock Holmes-Veröffentlichungen. 1995. Verlag Baskerville Bücher. 390 sidor. Pris 58 D-mark.

Alla böcker om omnämns i denna krönika kan beställas via Thomas Przybilka, Gilde Buchhandlung C. Kayser, Export-Abteilung, Postfach 1649,0-53006 Bonn. Det tyska priset plus porto och 20 D-mark i bankavgifter är vad man får betala.

… Reader’s Digests böcker är mycket poppis i USA? En 400 sidors roman blir i detta besynnerliga skick bara 100 sidor lång. I 45 år har företaget (Det Bästa heter det i Sverige) sysslat med detta och den tusende titeln blev The Rainmaker av John Grisham, som man dock i år kan hitta oavkortad på svenska. Dessa ”böcker” sprids på nio språk i arton länder och säljs i cirka tjugo miljoner exemplar varje år.

… att den seminarierika bokmässan i finska Åbo 18-20 oktober i år blir ännu mer internationell än tidigare. Den arrangeras då som en del av den europeiska mässkedjan. dagarna i Åbo föregås med två veckor av bokmässan i Frankfurt och följs en vecka senare av mässan i Göteborg. Åbomässan brukar locka runt 15.000 besökare och i fjol visade företag och utställare från tio nationer upp sina produkter där.

…ordet ”bankrutt” kommer från det medeltida Venedig? Köpmännen där satt på träbänkar vid torget och gjorde affärer. När en köpman inte kunde göra rätt för sig slog ilskna fordringsägare sönder hans bänk och därmed var det slut med hans verksamhet. Bankrutt =banca rotta =trasig bänk.

…det nu är mycket troligt (menar DAST:s förre ägare Iwan Morelius med anledning av notisen om de olika Bondskådespelarnas längd i nr 4/75) att 007 år 2010 kommer att spelas av en dvärg naturligtvis under förutsättning att Bond inte också avvecklats detta årtal.

…tioårsjubilerande Das Syndikat (de tyska krimförfattarnas sammanslutning) avhåller sitt årliga ”Criminalemöte” i staden Giessen i maj 1966.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22