Utredning är ute på djupt vatten vill lägga ner sjömansbiobliotek

Sep 11th, 2009 | By | Category: 2005-4, Artikel

Av PER ERIK TELL

Ännu en statlig utredning, den 17:e i raden, vill lägga ned Handelsflottans Kultur- och fritidsråd, HKF, och tillika sjömansbiblioteket.

SEKO-facket säger blankt nej.

Och författaren och förre sjömannen Ove Allansson skräder inte orden när han ryter:

– Allt bottnar i regeringens klåfingrighet och kanske ringa sysselsättning för landets många generaldirektörer, kansliråd och andra pappersvändare!

Ove Allansson vet vad sjömansbiblioteket betyder för de svenska sjömännen.

År 2003 lånades 62000 böcker och 4000 ljudböcker ut till svenska sjömän på 250 fartyg. Sjöfolk har alltid varit ett läsande släkte.

– Män och kvinnor som arbetar ombord bor ovanpå en bullrande, skakande och ofta stampande eller rullande fabrik som producerar så och så många knops fart. Litteraturen är ett av få sätt att trots allt kunna koppla av, säger han.

I utredningen, som heter Välfärdsverksamheten för sjömän, betänkande av sjömansserviceutredningen, föreslås att den enskilde sjömannen hänvisas till sitt kommunala bibliotek.

Tar sig för pannan

Ove Allansson tar sig för pannan:

– Hur skulle det se ut om en sjöman som ska ligga ute i två-tre månader tvingas ta med böcker för den tiden när han flyger till påmönstring i till exempel Fjärran Östern?

Sjömansbibliotek har funnits sedan 1916, då de organiserades av fackföreningen. Först 1930 kom ett riksdagsbeslut som såg till att sjömansbiblioteken växte till sig.

Tiderna förändras, inte minst för sjömännen, och boklådorna ombord har blivit än viktigare.

Tiderna i hamn blir kortare och kortare för båtarna. Att hinna i land är ofta en omöjlighet, att hinna köpa böcker, tidskrifter och tidningar är inte att tänka på.

Ove Allansson ger några exempel:

Ett containerfartyg ligger på sin höjd sju timmar i Göteborg, fyra i Liverpool och kanske sex timmar i New York.

Inte ledig i hamn

– Hamntiden innebär inte att man är ledig. I bästa fall några timmar av den, säger han.

Dessutom ser hamnarna inte ut som förr. Oljetankers bunkrar alltid långt från civilisationen och även hamnarna för container-, bulk- och virkestransporter ligger ofta en bra bit från städernas centrum.

Taxiresor är dyra och de allmänna kommunikationerna i många fall dåliga, eller rent av usla.

I utredningen talas om att sjömansbiblioteket som ett alternativ skulle ingå i Sjöfartsverkets verksamhet eller läggas ut på entreprenad.

– Hamnar det hos Sjöfartsverket misstänker jag att de säljer ut det på entreprenad, säger Allansson.

HKF finansieras inte av skattemedel utan till övervägande del av farledsavgifter. År 2004 kostade verksamheten 19 miljoner kronor.

Tidigare 40 anställda har bantats till 29. Tre arbetar med sjömansbiblioteket.

120000 böcker

Dessa tre ser alltså till att cirka 6000 svenska sjömän får möjlighet att låna bland omkring 120000 böcker genom boklådor ombord. Att nya titlar kommer till och att utslitna böcker byts ut.

– Utredningen torpederar en väl fungerande verksamhet. Sjömansbibliotekets verksamhet är mycket väl uppskattad av sjöfolket. Här vill man slå sönder en liten och väl fungerande organisation av specia lister, säger Allansson.

Regeringen skall ta ställning till utredningen.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22