Till Walters Nilssons minne

Sep 16th, 2009 | By | Category: 1998-1, Artikel

”Om styrbord gled ett skepp förbi hamninloppet. En ensam vildögd man skymtade vid den stora träratten.” Så slutar en av dina noveller Walter. Nu har Du själv avseglat mot okända vatten. Jag har svårt att fatta att Du är borta.

Vi möttes i början av sjuttiotalet, på en träff för tidningen Sjömannens frilansare. Sedan dess har vi varit vänner. När Du och Ulla under några bokmässor i Göteborg bodde hemma hos mej drog du vilda historier från Österlen, ålkvassarna och sjölivet. Du sov intill deckarehyllan och trivdes särskilt med kommissarie Maigret. Tyvärr hann Du aldrig fullborda de deckare Du hade på gång.

I en grym sjukdom dog Du som ung sextiofemåring. Sorgsen radar jag upp dina tiotalet böcker, men gläds sedan över vad de berättar om ditt liv som fiskarpojk, trädgårdsarbetare, sjöman, hamnarbetare, åluppköpare och grov- och betongarbetare. Efter den svåra arbetsolyckan blev Du så småningom arbetsförmedlare.

Redan som grovarbetare inledde du arbetet på det enorma fartygsregister Du bland annat kunde använda i kampen mot svenska redares flaggflykt, bekvämlighetsflaggade fartyg, rostiga och miljöfarliga dödsfällor. Du var sjöfartskolumnist i många tidningar och både radio och teve använde dina kunskaper.

Ditt liv var det hårda arbetet Walter. Du var besatt av arbetet, att göra rätt för sig och mer än så. Solidaritet, kamp och att gissla överheten var din sång. I böckerna speglas likaså att din sång även var den humorfyllda skrönan, som fick skratten att rassla likt ankarkättingar.

Tack för vänskap och god vakt Walter!

OVE ALLANSSON

Walter Nilsson utgav följande böcker: Fiskarens påg, 1978. Trädgårdseleven, 1979. Bästemannen, 1985. Kölsvin, 1987. Utflaggad, 1991. Skeppet ingenting, 1991. Svärd och överheten, 1994. Svärds sista vinter, 1996 och Betongarbetaren, 1997.



  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22