Tidig svensk flyg- & SF-bok

Feb 15th, 2008 | By | Category: 2002-1, Artikel

TRANÅS (DAST) “Det här är sannolikt den första flygbok som getts ut i Sverige”, säger Stig Kernell och visar upp Then Engelske Flygarens Rese-Beskrifning Under hwilken Dikt, Grundsatzar uti then Naturliga Lagen och Folke-Rätten, then Swenska ungdomen til tjenst. Författaren var Martin Pletz, Vice Borgmästare, Skara. Boken som kom 1762 var också en tidig svensk science fiction eftersom det 1762 fortfarande skulle dröja 21 år till dess att bröderna Montgolfier 1783 gjorde den första ballonguppstigningen, Stig Kernell berättar att boken handlar om en engelsman som bygger en flygmaskin på 1500-talet.

Så här börjar den: “Sedan jag, wid pass för Tio års sedan, hunnit til then kunskap i Mechaniquen at jag kunnat förfärdiga mig en Machine, som artigt besparat mig mina Schillingar och minskat mina utgifter på resor: Thet är, en Machine, förmedelst whilken jag kunnat flyga över hela Werlden – – -. Då jag således förnött hela natten med flygande, såg jag ut om morgonen genom mitt lilla fenster, som var på machinen, hvaruti jag satt såsom uti ett litet torn.”

Och andra kapitlet börjar så här: “På den tid då Konung Christiern den andre utöfwade i Swerige den omenskliga blodgirughet ej allenast på gammalt ärligit Folk, utan ock på menlösa barn …” Engelsmannen flyger alltså över Nordsjön till Sverige vid en tidpunkt då Gustav Vasa ännu inte kastat Christian II ur sadeln.

Det sf-liknande draget övergår sedan nästan i fantasy då borgmästar Pletz ser upp mot månen och fattar beslutet att resa dit för att “gifta sig med någon prinsessa therstädes,” Fast det går inte så bra.

“At flyga upföre, gick långsammare, än jag mig föreställt.” Han återvänder i stället till “Swerge”, där han inte blir väl emottagen: “Men hwad lycka hafver en flygande man at vänta ibland thet alfwarsamma Swenska Folkslaget. Thet älskar ju allenast them, som blifva wid jorden, men hata them, som komma flygande.”

I sanning en märklig bok.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22