Tex Kirbys böcker om Brad Lando: Originalutgåvor som är översättningar

May 12th, 2016 | By | Category: 2016-05 maj, Artikel

Av ANDERS N. NILSSON

I artikeln presenteras de tjugo pocketböcker inom västerngenren av pseudonymen Tex Kirby om hjälten Brad Lando som utkom i Sverige i Wahlströms Mustang-serie under åren 1969–1976. De utgjorde en tydlig underserie i denna i övrigt blandade bokserie och ett urval av böckerna gavs även ut i Finland och Norge med något års fördröjning. Märkligt är att endast två av böckerna utkom på engelska, varigenom merparten av de svenska titlarna måste ses som originalutgåvor trots att de utgör översättningar. Böckernas formelmässiga handling presenteras liksom hjältens olika egenskaper.

Artikeln i pdf, bättre för utskrift: DAST maj 2016 Lando

Pocketomslag med anknytning till namnet Lando. Till vänster första upplagan av Louis L’Amours roman Lando från 1962. I mitt Tex Kirbys roman Lone Gun Renegade utgiven av John Spencer i England 1971. Till höger samma roman med både ny titel och författarpseudonym återutgiven av Robert Hale Ltd. år 2002.

Pocketomslag med anknytning till namnet Lando. Till vänster första upplagan av Louis L’Amours roman Lando från 1962. I mitten Tex Kirbys roman Lone Gun Renegade utgiven av John Spencer i England 1971. Till höger samma roman med både ny titel och författarpseudonym återutgiven av Robert Hale Ltd. år 2002.

Namnet Lando har fått sin största spridning inom populärkuluren via Star Wars-karaktären Lando Calrissian som dyker upp först kring 1980. Som förnamn kan Lando utgöra en kortform av Orlando och användes så redan av Louis L’Amour i romanen Lando från 1962 och där avseende karaktären Orlando Sackett, medlem i den klan som L’Amour skildrat i en rad olika romaner. Men när Brad Lando gör entré som västernhjälte 1969 så används Lando som efternamn, vilket enligt Wikipedia har ett italienskt ursprung, och det är svårt att se någon koppling till L’Amours Lando.

De tjugo svenska böckerna om Brad Lando med Tex Kirby som författarnamn gavs ut i B. Wahlström pocketserie Mustang under åren 1969 till 1976. Mustang-serien omfattade totalt 245 böcker och den första om Lando har nr 137 och den sista nr 195. Alla böcker utom två utkom med ojämna nummer och de varvades under en längre period med Jack Slades böcker om Lassiter. De första åtta böckerna om Lando hade likartade omslag med foton på en mörkhårig smärt ung man med kläder som matchade de som Lando bär enligt texten: svart hatt, svart skjorta och byxor, röd bandanna och en ljus fårskinnsväst. Resten av böckerna har mer generella omslag och medan nr 171 till 191 har tecknade bilder har resten omslag med foton.

Tex Kirbys Lando i Sverige
Alla böcker i nedanstående lista har Tex Kirby som författarnamn. Böckernas löpande numrering används vid citat nedan. Samtliga omslag finns att se på Patrik Myrmans hemsida Serielagret. De tio första böckerna, till och med nr 163, gavs ut av Kometförlaget, vilket ägdes av B. Wahlströms, och som från och med 1972 inte längre använder namnet. Samtliga böcker trycktes i Falun.

 1. Lando den hårde, Mustang 137(1969) 113 s., 6 kap.; Trial by gunsmoke, Sture Biurström.
 2. Lando rensar stan, Mustang 139(1969) 116 s. 8 kap.; Gunhawk breed, Gabriel Setterborg.
 3. Lando slår till, Mustang 141(1969) 116 s., 9 kap.; Badlands raiders, Alf Risö.
 4. Lando spelar högt, Mustang 143(1969) 120 s., 7 kap.; Thunder at Tombstone, Tommy Schinkler.
 5. Lando – hämnaren, Mustang 145(1969) 118 s., 9 kap.; Ride to fury, Tommy Schinkler.
 6. Lando tar hem spelet, Mustang 147(1970) 116 s., 8 kap.; Wolf pack, Tommy Schinkler.
 7. Lando gör rent hus, Mustang 150(1970) 120 s., 8 kap.; Brand of the Colt, Tommy Schinkler.
 8. Lando i staden utan lag, Mustang 154(1970) 118 s., 9 kap.; Shadow of the noose, Tommy Schinkler.
 9. Dra eller dö, Lando, Mustang 161(1971) 117 s., 9 kap.; Lone gun renegade, Hans Carlberg. [Utgiven i England av John Spencer & Company 1971; som Storm over Mendaro av James Adams, Robert Hale Ltd. 2002 och Ulverscroft Large Print 2004.]
 10. Lando tar hämnd, Mustang 163(1971) 118 s., 9 kap.; Wildcat breed, Hans Carlberg.
 11. Hårda tag, Lando, Mustang 165(1972) 119 s., 13 kap.; Arizona manhunt, Tommy Schinkler. [Utgiven i England av John Spencer & Company 1971, och med James Adams som författarnamn av Robert Hale Ltd. 2005.]
 12. Ge ingen nåd, Lando, Mustang 169(1972), 120 s., 9 kap.; Rawhide brand, Hans Carlberg.
 13. Lando i staden bortom lagen, Mustang 171(1973), 118 s., 9 kap.; Ambush trail, Solveig Karlsson.
 14. Lando slår tillbaka, Mustang 177(1973) 118 s., 9 kap.; Guns of the Bravos, Solveig Karlsson.
 15. Lando utmanar döden, Mustang 179(1974) 119 s., 9 kap.; The dawn riders, Solveig Karlsson.
 16. Lando och duellen i El Diablo, Mustang 183(1974), 119 s., 9 kap.; The last feud, Solveig Karlsson.
 17. En kula för Lando, Mustang 187(1975) 117 s., 9 kap.; Gun fever, Solveig Karlsson.
 18. Skjut först, Lando, 189(1975) 119 s., 9 kap.; Bullwhip breed, Solveig Karlsson.
 19. Lando i dödlig duell, Mustang 191(1975) 119 s., 9 kap.; Gunsmoke harvest, Solveig Karlsson.
 20. Lando i galgens skugga, Mustang 195(1976) 120 s., 9 kap.; The rope hangs high, Solveig Karlsson.

Mustang-seriens böcker om Lando har alla en inlaga på 120 sidor, och de max sju överblivna sidorna i slutet av boken nyttjas som regel till förlagets reklam för sina olika västernbokserier. Även om böckernas sidantal härmed är relativt konstant så uppvisar deras kapitelantal en viss variation med från sex till tretton kapitel per bok. Hela fjorton av böckerna har nio kapitel. Fler kapitel ger som regel en minskad textmängd, och denna varierar även med själva textens typografiska utformning.

Tex Kirbys tjugo böcker om Lando i Mustang-serien bildar en tydlig underserie i och med att författarnamnet inte förekommer på några andra böcker och att namnet Lando finns med i alla titlar och på omslagets framsida skrivs med två cm höga versaler. Dessutom anges det på alla utom första och sista böckerna mycket tydligt på omslagets framsida att det rör sig om en ”Ny hård Brad Lando”. Böckerna om Lando är ett bra exempel på att hjältens namn ingår i samtliga svenska titlar, samtidigt som namnet helt saknas i de engelska originaltitlar som anges i böckerna.

Omslag till första boken om Lando, Trial by Gunsmoke, i svensk, finsk och norsk utgåva. Den svenska och den finska boken utkom båda 1969 i en blandad serie med namnet Mustang, medan i Norge Brad Lando hade en egen kortlivad bokserie med start 1971. Notera att samma foto används på alla tre utgåvorna, även om layouten skiljer sig åt.

Omslag till första boken om Lando, Trial by Gunsmoke, i svensk, finsk och norsk utgåva. Den svenska och den finska boken utkom båda 1969 i en blandad serie med namnet Mustang, medan i Norge Brad Lando hade en egen kortlivad bokserie med start 1971. Notera att samma foto används på alla tre utgåvorna, även om layouten skiljer sig åt.

Lando i Finland
De femton första av de svenska böckerna om Lando gavs även ut i Finland på finska med cirka ett års eftersläpning. De första åtta böckerna ingår i serien Mustang medan de resterande sju ingår i Caliber 45, båda serierna utgivna av förlaget Vaasa Oy. De finska böckernas titlar förefaller vara direktöversättningar av de svenska, och det kan noteras att den tolfte finska bokens engelska titel även den är en översättning av den svenska titeln. De sju första finska böckerna har samma omslagsfoton som sina svenska motsvarigheter, men därefter skiljer sig böckerna åt utseendemässigt. De finska böckernas omslag kan ses på Miikka Kivimäkis hemsida tillägnad westernpocket.

 1. Lando kovanaama, Mustang 34(1969), Trial by gunsmoke
 2. Lando puhdistaa kaupungin, Mustang 36(1970), Gunhawk breed
 3. Lando iskee, Mustang 38(1970), Badlands raiders
 4. Lando pelaa kovaa peliä, Mustang 40(1970), Thunder at Tombstone
 5. Lando kostaja, Mustang 43(1970), Ride to fury
 6. Lando korjaa potin, Mustang 46(1970), Wolf pack
 7. Lando tekee selvää jälkeä, Mustang 50(1971), Brand of the Colt
 8. Lando ja kaupunki ilman lakia, Mustang 62(1973), Shadow of the noose
 9. Ammu tai kuole, Lando, Caliber 45 20(1975), Lone gun renegade
 10. Lando kostaa, Caliber 45 22(1975), Wildcat breed
 11. Kovat otteet, Lando, Caliber 45 24(1976), Arizona manhunt
 12. Älä anna armoa, Lando, Caliber 45 26(1976), Don’t show mercy, Lando
 13. Lando uhmaa kuolemaa, Caliber 45 28(1977), Ambush trail
 14. Lando iskee takaisin, Caliber 45 30(1977), Guns of the Bravos
 15. Lando ärsyttää kuolemaa, Caliber 45 32(1978), The dawn riders
Den åttonde boken om Lando, Shadow of the Noose, i svensk och norsk utgåva från 1970 respektive 1972. Detta är det enda omslagsfoto på vilken Landos häst Big Red finns med. Notera att ingen av de översatta titlarna följer originaltiteln.

Den åttonde boken om Lando, Shadow of the Noose, i svensk och norsk utgåva från 1970 respektive 1972. Detta är det enda omslagsfoto på vilken Landos häst Big Red finns med. Notera att ingen av de översatta titlarna följer originaltiteln.

Lando i Norge
De åtta första av de svenska böckerna om Lando gavs även ut i Norge på norska med cirka två års eftersläpning. Böckerna gavs ut i en egen serie benämnd Brad Lando av Zenith Forlag i Oslo. De bilder som används på bokomslagen är de samma som på motsvarande svenska böcker och kan ses på hemsidan hos Serieantikvariatet i Ålesund. De norska böckernas titlar inleds alla med namnet Lando, men utgör inte direkta översättningar av motsvarande svenska titlar. Alla de åtta norska böckerna uppges ha översatts av Edgar Janner.

 1. Lando sier nei, Brad Lando 1(1971), Trial by gunsmoke
 2. Lando rydder byen, Brad Lando 2(1971), Gunhawk breed
 3. Lando slår til, Brad Lando 3(1972), Badlands raiders
 4. Lando spiller høyt, Brad Lando 4(1972), Thunder at Tombstone
 5. Lando tar offensiven, Brad Lando 5(1972), Ride to fury
 6. Lando tar siste stikk, Brad Lando 6(1972), Wolf pack
 7. Lando gjør rent bord, Brad Lando 7(1972), Brand of the Colt
 8. Lando i hardt vær, Brad Lando 8(1972), Shadow of the noose
Samma omslagsfoto används här på en svensk och en finsk bok om Lando av Tex Kirby. Den svenska boken är den 20:e och sista som kom ut i Sverige och innehåller historien The Rope Hangs High, medan den finska boken är den 15:e i ordningen med originaltiteln The Dawn Riders. Det utkom dock endast 15 böcker om Lando i Finland, så även den är den sista. Fotot användes i Sverige även 1976 på omslaget till Präriebok nr 146, Vitögats hämnd av William R. Cox.

Samma omslagsfoto används här på en svensk och en finsk bok om Lando av Tex Kirby. Den svenska boken är den 20:e och sista som kom ut i Sverige och innehåller historien The Rope Hangs High, medan den finska boken är den 15:e i ordningen med originaltiteln The Dawn Riders. Det utkom dock endast 15 böcker om Lando i Finland, så även den är den sista. Fotot användes i Sverige även 1976 på omslaget till Präriebok nr 146, Vitögats hämnd av William R. Cox.

Nordisk koordination
Även om böckerna om Lando inte gavs ut i Danmark kan de ändå ses som ett exempel på god nordisk koordination i och med att böckerna gavs ut i tre olika länder i samma inbördes ordning. Vidare överensstämmer även bokomslagens bilder väl, med undantag för den senare utgivningen i Finland. Det enda exemplet på att samma bild används på olika titlar i serien i två olika länder är svensk Mustang nr 195 och finsk Caliber 45 nr 32.

Brittiskt ursprung
I och med att samtliga tjugo svenska böcker om Brad Lando är försedda med engelska originaltitlar och namngivna översättare är det rimligt att anta att de tidigare givits ut i England eller USA. Enligt Hawk (1999) är Tex Kirby en pseudonym för den produktive engelske populärförfattaren John S. Glasby (1928–2011) knuten till det engelska lågbudgetförlaget John Spencer & Company och deras imprint Badger. Glasby publicerade här flertalet av sina västernhistorier under förlagspseudonymerna Chuck Adams och Tex Bradley. Dock förefaller det som om endast två av Glasbys böcker om Brad Lando getts ut på engelska: Arizona Manhunt och Lone Gun Renegade, båda först utgivna 1971 av John Spencer. Båda texterna återutgavs senare i Robert Hales serie Black Horse Westerns 2005 respektive 2002, men då med författarnamnet ändrat till James Adams och den senare titeln utbytt mot Storm over Mendaro. Den gavs även ut under det namnet i Linford Western Library 2005 av Ulverscroft Large Print. Byte av författarnamn och boktitel kan förklaras av Robert Hales önskan om att maskera böckernas ursprung i och med att John Spencer och Badger var lite av ökända lågbudgetförlag (Holland 1993).

Originalutgåvor utan copyright
Blazing Western och Lariat Western var två serier med westernpocket John Spencers förlag startade 1953 respektive 1954. Deras utgivning av skönlitteratur i England upphörde dock kring 1967 varefter endast enstaka titlar gavs ut med ojämna mellanrum, som till exempel de båda böckerna om Lando från 1971 (Holland 1993). En gissning från Steve Holland (epost 6 okt. 2015) är att förlaget fortsatte att betala John Glasby för att skriva västernberättelser, vilka de kan ha sålt vidare till skandinaviska förlag som Wahlströms. Detta innebär märkligt nog att de svenska utgåvorna av Tex Kirbys böcker om Lando, med undantag för de två som gavs ut i England, är att betrakta som originalutgåvor. Detta trots att de är försedda med engelska originaltitlar och namngivna översättare. De senare måste här ha översatts direkt från Glasbys manuskript och inte från tryckta böcker, vilket var det vanliga. Huruvida de finska och norska utgåvorna är översatta från engelska eller svenska kvarstår att utreda. Jag har tidigare behandlat ett liknande fall när Kris Winther skrev manuskripten till Ponnyböckerna på engelska under pseudonymen Donald B. Reach (Nilsson 2014). Men han var då ändå bosatt i Sverige, men fann det med sin internationella bakgrund naturligt att skriva texterna på engelska och sen få dem översatta innan de gavs ut.

En i sammanhanget intressant iakttagelse är att ingen av de svenska Lando-böckerna har någon uppgift om copyright, vilket som regel brukar finnas på titelsidans baksida i översatta böcker utgivna av de större kioskboksförlagen som Wahlströms och Wennerbergs (Nilsson 2016). Som innehavare av copyright brukar anges något visst förlag eller textens författare, som regel tillsammans med ett årtal. Avsaknaden av dessa uppgifter i Lando-böckerna är troligen medveten och kan ha som syfte att mörklägga hanteringen av rättigheterna i förhållande till hur betalningen hanterats av det engelska förlaget.

Lando som hjälte
Brad Lando är en stilig hjälte. Lång, smärt och mörkhårig med en speciell blick. Hans svarta klädsel kombineras med en klarröd bandanna och en gråvit fårskinnsväst. De åtta första böckernas omslagsbilder matchar väl hans utseende och förefaller vara specialbeställda från någon spansk fotostudio. Han förefaller vara av medelålder och stred för sydstaterna i inbördeskriget varefter han ”levat så många år i gränstrakterna norr om Rio Grande” (5:5 f.). I den näst sista boken börjar Lando känna sig sliten: ”Förr hade han kunnat rida hela natten och ändå känna sig pigg och redo för nästa dags strapatser. Men han hade haft våldet som livskamrat länge nu och det var oundvikligt att en sådan partner så småningom började suga musten ur en” (19:59 f.).

Vid sidan om hans fuxhingst Big Red är Brad Lando ensam återkommande karaktär i böckerna. Vi får i fjärde boken veta att hans bror Jeb Lando blivit skjuten ur bakhåll i Tombstone. Big Red är väldresserad och kan såväl sparka ihjäl banditer som snabbt dyka upp när Lando visslar efter honom. Han har räddat Lando ur många knipor och ”samspelet mellan ryttare och häst var något helt unikt” (8:66). Det är förvånande att inte Big Red blir skjuten eller skadad på något annat sätt i något av de många utsatta lägena han hamnar mitt i under berättelsernas gång. Dock beskrivs han som blanksvart i bok nr 17 och lystrar där till namnet Big Jet, utan att någon särskild förklaring ges till förändringen. Men i nästa bok är allt som vanligt igen.

Lando är mycket skicklig på nävkamp såväl som på att hantera vapen. Han bär en långpipig revolver med pärlemorkolv, specialtillverkad av Jan Rockland (1:6), och det händer även att han skjuter med winchestergevär. Till hans beväpning hör även två kastknivar som han hanterar med dödlig precision och alltid är snabb på att hämta igen och torka av. Fiender som är i numerärt överläge drabbas återkommande av Landos färdigheter med dynamit och kruttunnor. Men colten och Lando är oskiljaktiga och den skänker honom trygghet: ”Hans fingrar slöt sig om revolverkolven och den välbekanta kontakten med Colten, påminnelsen om allt den hade gjort för honom i det förflutna, ingav honom en känsla av lugn och säkerhet” (16:39). Viktigt för Landos överlevnad är även det sjätte sinne han har för att känna av faror och som tycks fungera även när han sover. I stunder av lurande fara känner han av en klåda mellan skulderbladen, en varningssignal han lärt sig att ta på allvar. Även i stunder av öppenbar livsfara håller han nerverna i styr och låter inte rädslan ta överhanden: ”Han var inte rädd, han hade stått öga mot öga med döden många gånger tidigare och vant sig vid känslan” (13:59). Man kan gott säga att Lando är den typ av hjälte som hela tiden hamnar i ytterst svåra situationer men ändå alltid klarar sig ur dem levande. Det är inte svårt att instämma i följande påstående från bok 16: ”En människa får bara ett visst antal chanser i sitt liv och Lando hade fått mer än sin andel” (16:91).

Ma Carson beskriver i första boken väl Landos två mentala lägen: ”Du är en fridsam man om du inte blir ordentligt uppretad. Blir du det, kan inte fan själv hejda dej” (1:26). Lite längre fram är det Doc Farraday som gör samma reflektion i lite längre ordalag. En av de saker som retar upp Lando är orättvisor och han förklarar i den andra boken för järnvägsingenjören Raymond när denne undrar varför Lando är beredd att ta sådana risker utan att saken egentligen berör honom personligen: ”Vi kan ju säga att jag inte gillar orättvisor – vem som än råkar ut för dem” (2:18). Lando förklarar att han står ovanför lagen och att han ofta inte kan skilja sheriffer från banditer i deras förhållande till rättvisan. I en senare bok sägs att han mer eller mindre tvingats att trampa ”den törnbeströdda smala stigen mellan laglydighet och laglöshet” (8:5) men att han alltid var beredd att med vapen hjälpa ”den som hade rätten på sin sida och befann sig i underläge” (8:5). Hans starka rättskänsla gör honom omutbar.

Som ofta är fallet håller sig Lando som hjälte med en rad etiska regler hur kampen ska föras, vilket skiljer honom från de helt omoraliska banditerna. Han vill helst inte döda någon i onödan och undviker att skjuta någon i ryggen, liksom att skjuta innan han först gett motståndaren en chans att ge sig. Ett bra exempel på den senare regeln återfinns i den tredje boken när han ser hur några banditer tänker förgifta traktens enda vattenhål: ”Trots att alla de här männen var hänsynslösa mördare som inte skulle haft en tanke på att varna honom om rollerna varit ombytta, trots att de var beslutna att döda över tjugotalet män, gillade han ändå inte tanken” [att skjuta utan varning] (3:58). Men det finns tillfällen när Lando tvingas handla emot sina principer och sänka sig till skurkarnas nivå. Ett exempel återfinns i femte boken där ett gäng banditer står beredda att spränga en stor grupp hederliga män som kommer ridande in i en ravin: ”Såna mänskliga pestråttor som Shifrins anhang kunde man bara besegra om man använde samma taktik som de – att slå till mot motståndaren hårt, skoningslöst, utan förvarning” (5:83). Även i den sista boken skjuter Lando för att döda utan föregående varning och försvarar där sitt handlande med en formulering man ofta ser i westerngenren: ”De där karlarna visade ingen nåd och väntade sig heller ingen” (20:106). Även om Lando ibland mår lite illa av allt dödande så finns det även några enstaka tillfällen när han förefaller att njuta av det. Hur ska man annars kunna förklara det leende som ibland täcker hans ansikte mitt under själva dödandet. Ta till exempel när han i bok nr 13 besegrar revolvermannen Peverill som rycker till när Landos kulor träffar hans kropp: ”Ett djuriskt leende spred sig över Landos ansikte medan han sköt, igen och igen och igen …” (13:117).

Få kvinnor
Brad Lando är absolut ingen kvinnokarl och cirka var tredje bok saknar helt karaktärer som är kvinnor. I de övriga böckerna finns som regel endast en kvinna med mer framträdande roll och hon stöder där som regel Lando i hans kamp mot banditerna. De enda två kvinnor som Lando har till motståndare är Belle Monroe i den fjärde boken och Fran Elmore i den åttonde boken. Många av kvinnorna är ranchägardöttrar som får ta över efter sina fäders frånfälle, men vi får även möta Pinkertonagenten Kate Kerby och tidningsägarinnan Susanne Grahame. Påfallande många av kvinnorna är långa och rödhåriga. Till skillnad mot västernböcker i allmänhet så framhävs inte regelmässigt kvinnornas kroppsliga former och då speciellt inte deras byst. Det är endast undantagsvis som de framstår som sexualobjekt. Till de få undantagen hör Julie Moran i den fjärde boken som beskrivs som en skönhetsgudinna, som sen Lando såg henne senast ”fått kvinnligt runda former på de rätta ställena” (4:22). Det händer att Lando vinner någon kvinnas hjärta och redan i första boken erbjuder honom Emily Vallance att stanna kvar i Laredo Springs och driva ranchen tillsammans med henne. När han nekar till anbudet får han ändå en kyss och löftet att: ”Om du nånsin får lust att komma tillbaka hit så väntar jag på dej” (1:113).

Formelmässig handling
Berättelserna om Lando har alla en likartad struktur och man kan gott kalla dem formelmässiga. Det är inte svårt att tro att de skrivits av en och samma författare. Det hela börjar med att Lando kommer ridande genom gränslandets berg och öknar, med sina sandstormar och åskväder, och själv hamnar i ett bakhåll eller ser någon annan göra det. Antingen driver han bara omkring eller så är han ute på uppdrag av armén eller någon annan aktör. Ganska snart hamnar han i någon liten gränsstad där någon eller några banditbossar driver sitt elaka spel medan stadsborna och småranchägarna är för rädda för att göra något åt det hela. Ofta finns där någon dold ledare med hög social ställning bakom banditerna och vars identitet Lando mot slutet lyckas avslöja. Landos strategi för att få skurkarna att avslöja sig är att locka fram dem genom att själv utsätta sig för livsfarliga situationer. Genom att visa för de hederliga människorna att banditerna inte är osårbara lyckas Lando få med sig några av de mer orädda i kampen, eller som han själv uttrycker det: ”man måste göra motstånd och tvinga mördarna över på defensiven. De lever på att folk är rädda för dem. Visa dem att du inte är rädd och du har segrat” (14:36). Till slut besegras banditerna och drivs bort, ofta med hjälp av armén eller någon annan yttre kraft. När lugnet väl lagt sig erbjuds Lando att bli sheriff eller ranchförman, men väljer alltid att ge sig iväg mot en ”ny morgondag, ny gryning, ny väg att följa” (19:119). Han beskrivs som en orolig själ som inte kan stanna för länge på en och samma plats och tycks drivas av en inre rastlöshet.

Fasta roller
Genom böckernas formelmässiga konstruktion är det relativt lätt att identifiera ett antal fasta roller, vilka förekommer i alla eller åtminstone de flesta av böckerna. Jag har i nedanstående tabell samlat de namn som används för att fylla ett urval av dessa roller i de olika böckerna. Även namnet på den stad som bildar centrum för handlingen i boken listas i tabellen. Med hjälp av dessa uppgifter går det att matcha böckers innehåll även när de är utgivna på olika språk, förutsatt att namnen inte bytts ut i de olika översättningarna. När det gäller kioskböcker kan man inte vara säker på att titlarna matchar varandra mellan olika översättningar, varför man alltid bör studera själva berättelsens innehåll vid upprättande av identitet (se Nilsson 2013).

Lando tabell

Använda namn på aktuell plats och några olika standardkaraktärer i de tjugo olika böckerna av Tex Kirby om Brad Lando som gavs ut i Sverige. Bok nr avser aktuellt nummer i pocketserien Mustang. Även antal kapitel ges för varje bok.

Böckernas inbördes ordning
Även om böckerna utom några som helst problem kan läsas i valfri ordning så har den faktiska utgivningsordningen, vilken är densamma i alla de tre nordiska länder där de getts ut, stöd av referenser till händelser i tidigare böcker. Referenserna ges i form av noter, vilka förekommer endast i böckerna 3–9 och 11 i utgivningsordning. Hänvisningarna berör oftast den närmast eller näst närmast föregående boken, men i bok nr 5 refereras ända till den första boken. Det är svårt att se något skäl till att hänvisningarna helt upphör efter bok nr 11. Det förekommer även att det i texten refereras till tidigare händelser, vilka ej återfinns i någon av de tjugo utgivna böckerna om Lando. Det tydligaste exemplet på detta återfinns i den fjärde boken där Lando uppges ha skjutit en av Belle Monroes revolvermän vid ett tidigare besök i Tombstone. Uppgiften kan med viss reservation tolkas som om Glasby skrev fler manuskript om Lando än de hittills utgivna. Det kan även förefalla konstigt att John Spencer valde att ge ut bok nr 9 och 11 i England istället för att börja från början.

Källor

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22