Tankar om vår tillvaro

Sep 9th, 2009 | By | Category: 2006-2, Artikel

Kåseri av Bo Stenfors

Den vanligaste litteraturen (”the mainstreet literature”) handlar som bekant om gripande människoöden. Detektivhistorier och science fiction (SF) handlar däremot främst om att – på basis av den verklighet, vi lever i, och på grundval av fakta och indicier – dra slutsatser; då när det gäller detektivromaner beträffande vem som begick mordet och hur, och i fråga om SF hur världen i det förflutna gestaltat sig eller kan komma att gestalta sig i framtiden – det vill säga dessa litteraturformer är vad som kan kallas ”speculative literature”.

Naturligtvis tillkommer alltid ett spänningsmoment i alla former av litteratur.

När jag i kåseriet i DAST Giv mig liv! skildrade de förhållanden, som lett till uppkomsten av människan i universum, och antydde ett bakomliggande motiv för ”skaparna” av liv, kan väl detta rubriceras som en form av spekulation på grundval av fakta och indicier, om kanske inte ändå direkt SF. Mina fakta hämtade jag till största delen ur Stefan Einhorns bok En dold Gud – om religion, vetenskap och att söka Gud.

Inget mumbo-jumbo

Bli nu inte förskräckta!

Detta är enligt min uppfattning alls ingen religiös ”mumbo-jumbo-bok”. Einhorn söker faktiskt på vetenskaplig grund indicier, som kan leda till någon form av kunskap om huruvida vårt universum har en särskild upphovsman, vilken vi i så fall – om vi så vill! – kan kalla Gud. Jag vågar nog, om än tveksamt, rekommendera boken till läsning.

Stefan Einhorn påpekar särskilt att det starkaste vetenskapliga argumentet för att en oförklarad kraft verkat (verkar?) i vårt universum är att den värld, som vi lever i, i alla sina detaljer så exakt uppfyller de förutsättningar, som är absolut nödvändiga för att liv skall kunna bli möjligt och uppkomma. En rent häpnadsväckande precision hos naturlagarna ligger alltså till grund för uppkomsten av just vån universum och vårt liv. Enligt moderna kosmologer – Stephen Hawkins m.fl. – skulle vårt universum t.ex. inte ha blivit till om dess täthet varit bara en miljarddels större eller mindre än vad som blev fallet. Universum skulle inte heller ha kunnat finnas till om utvidgningstakten varit bara en miljarddels procent långsammare än den, som uppstod i verkligheten. Fler liknande, nästan osannolika, uppfyllelser av nödvändiga kriterier åberopas.

En förklaringsmodell skulle enligt Einhorn kunna vara att, i en skara av oändligt många skapade universa, betingelserna för just vårt universum råkade bli de som möjliggjorde att vi kan finnas till.

Liv efter döden?

En fråga, som Stefan Einhorn inte tar upp, är huruvida människan i någon form kan fortsätta att leva efter sin kropps död. En intressant vetenskaplig upptäckt, som Einhorn nämner, är emellertid att det lilla barnets hjärna i ett avseende är mer utvecklad än den vuxnes: de förbindelser mellan hjärnans celler, som möjliggör ”tänkandet”, är faktiskt dubbelt så många hos barnet än hos den vuxne och många av dessa förbindelser försvinner sedan vid den tidpunkt när vi utvecklar vårt språk. Kanske vi här förlorar någon medfödd förmåga? undrar Einhorn.

Einhorn hänvisar vidare till Albert Einsteins ord: ”Det riktigt obegripliga med universum är att det är så begripligt!”. Att vår tillvaro är alltigenom märklig framgår verkligen med all önskvärd tydlighet av Einhorns bok.

Låt mig till sist citera några ord av Einhorn: ”Denna mycket komplicerade organiska livsform som vi kallar människan har fått den fantastiska förmågan att – genom sina sinnen och sitt medvetande – kunna studera det universum, som den är en liten del av. I detta ofantliga universum- så stort att vi inte har någon möjlighet att med vår intelligens förstå dess utsträckning! – har alltså intelligent liv uppstått på åtminstone en relativt liten planet…

Om Stefan Einhorn kan jag kort berätta att han föddes år 1955 i Stockholm och är specialist i onkologi. Han blev år 1999 utnämnd till professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och har för närvarande en biträdande överläkartjänst vid Radiumhemmet. Han är också prefekt vid institutionen för onkologi-patologi. Stefan Einhorn är medlem av Sveriges Författarförbund och har skrivit fyra böcker, varav den tredje just är boken En dold Gud. Den bygger på hans livliga intresse för vetenskapens senaste nyheter om resultatet av utforskningen av universums hemligheter.

Stefan Einhorn medverkar också i radio och TV och var ”sommarpratare” år 2002. Han citerar gärna Albert Einsteins ord: ”Att utifrån den ynkliga kunskapsmängd vi hittills har samlat in TRO att vi har förklarat alla krafter som finns i universum, det är rent övermod! Vi kan omöjligen med säkerhet veta huruvida det t.ex. finns en Gud, en tillvaro efter döden eller en högre mening med livet. Vi bör därför alltid behålla vårt sinne öppet mot allt.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22