Sven Olov Stalfelt: Författare med förlag i Örebro

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Artikel

Av KARL HJELM

Sven Olov Stalfelt har, som så många andra begåvade människor, haft oturen att inte få ut böcker på något av de stora förlagen i Stockholm.

Och att komma ut på ett förlag i Örebro – eller någon annan provinsiell plats i Sverige – betyder att de tongivande tidningarnas recensenter inte bryr sig om att öppna böckerna.

Om detta beror på omsorg om litteraturen eller på alldeles vanligt förakt för landsorten är ovisst.

Förlaget heter Samspråk och har givit ut två deckare, Mord på skolan och Getingboet samt en halvsann spionhistoria Hemlig handling, alla skrivna av Sven Olov Stalfelt.

– Tanken med att ge ut dem var att bredda förlagets verksamhet, men vi har inte haft marknadsföringsresurser för att verkligen få ut dem på marknaden.

Vänlig mordutredare

I Getingboet presenterar Stalfelt för första gången en vänlig och skarpsinnig mordutredare vid namn Vidar Veed, vars främsta yttre kännetecken är att han alltid går omkring hemstickad, grön tröja.

Stalfelt är tydligen förtjust i pussel och placerar gärna gåtorna i skolmiljö, vilket man kan förstå, Hans karaktärer är robusta typer av ett snitt som man minns från den gamla goda engelska guldepoken.

En likartad samling människor och en likartad miljö hittar man också i 1999 års detektivroman Mord på skolan.

Författarens förmåga att skapa stämning hör till det mest framträdande i det skrivna.

Stämningar är också viktiga i romanen Hemlig handling, som baseras på en verklig händelse. Det handlar om några människor som svarat på en annons och tror att de skall ut på en nöjessegling i Finska viken. De råkar ut för helt andra saker än de väntat sig.

Berättelser i förfluten tid

Sven Olov Stalfelt är något av en nostalgiker. Hans berättelser utspelas gärna i förfluten tid.

Hemlig handling är förlagd till 1957, Mord på skolan utspelas 1972 och i Getingboet förflyttas läsaren till en lantlig idyll år 1989.

Stalfelt, som är född 1928, vet en hel del om skrivandets konst. Han blev fil lic i litteraturhistoria i Uppsala och tjänstgjorde under senare delen av 60-talet och början av 70-talet som lärare, skolledare och sedan lärarutbildare.

Därefter och fram till dags dato har han varit egen företagare och handledare för kurser i retorik och skriftlig framställning på riksplanet.

– Sedan början av 80-talet har jag också varit bokförläggare och delägare i det lilla bokförlaget Samspråk i Örebro. Förlagets inriktning är att publicera läsbar klassisk skönlitteratur för skolan. Själv har jag skrivit och publicerat böcker i retorik och skriftlig framställning avsedda för näringslivet och samhället i stort.

Förlaget lanserade en serie kallad Entimmesboken.

– Vi arbetade framgångsrikt med den fram till förra året då den köptes upp av Natur och Kultur.

Där kommer Stalfelt också ut, fast inte som deckarförfattare.

I år publicerade de hans litteraturhistoria för gymnasiet, Vägar till litteraturen och den kompletterades senare med en antologi.

Spännande berättelser för unga

Nu har Samspråks förlag börjat ge ut en serie häften kallade Spännande berättelser. Den är i första hand tänkt för skolbruk, särskilt för ungdomar (främst ynglingar 13 år och uppåt) som inte spontant läser.

Det är inte vilka författare som helst som presenteras i den serien. Här finns W.W. Jacobs (Aphanden), Vsevolod Garsjin (Fyra dagar), Stephen Crane (Den öppna båten), F. Marion Crawford (Överkojen), Gustaf af Geijerstam (Förbrytare), Michail Bulgakov (Jag har dödat...), H.G. Wells (Mannen som kunde göra underverk) samt Guy de Maupassant (Handen, Skräcken).  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22