Småförlagens bokmässa

Feb 3rd, 2008 | By | Category: 2002-4, Artikel

Lars-Åke Wickström som kallar sitt förlag Sundsvalls Unga Skrivare för Sveriges minsta bokförlag ställer har en fråga som då och då har tagits upp och undrar om det blir något av tanken att skapa en småförlagens bokmässa.

Det har talats om en alternativ mindre mässa till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, vars mal skulle vara att sätta fokus på de mindre och medelstora förlagen samt mindre och medelstora författare. Vid ett flertal tillfällen har jag pratat med människor i bokbranschen som sagt alt anordnande av en sådan massa är på gång, men sedan tycks det hela ha det hela ha runnit ut i sanden. Jag har inget emot Göteborgsmässan men många av de mindre förläggare jag talat med har varit missnöjda med alt bokhandlarna inte tar hem böcker från små förlag. Personligen är jag nöjd med bokhandlarna och biblioteken. Men det säger sig självt att varken bibliotek eller bokhandlare kan ta hem böcker som ingen känner till och därför inte efterfrågar. Jag vill inte heller klaga på allmänhetens intresse för vare sig mindre författare eller, böcker utgivna på små förlag Det finns riktiga detektiver ute i vårt land som sparar upp små förlag för att få köpa deras böcker men dessa människor skulle kunna ha det lättare om klimatet lättades upp.

LARS-ÅKE WICKSTRÖM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22