Sir Henry Rider Haggard förnyade äventyrsromanen

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Artikel

Av BRITT AGWALL

När drottning Victoria regerade över Storbritannien åren 1819-1901 präglades tiden i hög grad av framgångsrik kolonialpolitik och snabb industriell utveckling. Det var också under denna tid som äventyrsromanen slog igenom och på kort tid nådde stor popularitet.

Det utkom ett oändligt antal romaner som bara var skrivna för att ge läsaren romantisk underhållning. De flesta av dem är för länge sedan glömda, men de som skrevs av Rider Haggard är faktiskt fortfarande både roande och värda att läsas. Haggard hade mycket livlig fantasi och dessutom en förmåga att övertyga läsaren om att de otroligaste saker var sannolika .

Rider Haggard föddes den 22 juni 1856 i Norfolk i England. Redan när han gick i skolan visade han stort intresse för litteratur och författarskap. Han ville skriva, men innan han kom att börja sin författarbana gjorde han en del erfarenheter som skulle komma att prägla de flesta av hans böcker.

I Sydafrika

År 1875, då Rider Haggard var 19 år gammal, reste han till Natal i Sydafrika för att bli sekreterare hos guvernören. Efter ett tag anställdes han som lärare vid högskolan i Transvaal. När han fem år senare återvände till hemlandet var han laddad med intryck från ”det mörka och hemlighetsfulla Afrika”.

I England studerade han juridik och blev advokat 1884. Samma år debuterade han framgångsrikt som författare. 1888 skrev han Mr Meesons will som kom i svensk översättning med titeln ”Den skeppsbrutnes testamente” samma år. År 1886 kom den bok som troligen gjort honom mest känd: Kung Salomos skatt (King Solomon’s Mines). Han fick uppslaget till den när han besökte de mystiska ruinerna i Zimbabwe. Den kom ut i Sverige hos Skoglunds Förlag 1886 och i ny upplaga så sent som 1958. Däremot kom Montezumas dotter (Montezuma’s daughter) ut i Sverige samma år som i England, nämligen 1894, 1913 kom Mr Meesons will ut som Den lefvandes testamente på Västra Sverige Förlagsaktiebolaget, synonymt med Elanders Boktryckeri.

Nu gjorde romanskrivandet au han inte fick så mycket tid över till advokatverksamheten. Praktiken krympte långsamt ihop. Men Haggard, som koncentrerade sig oerhört på skrivandet, blev nervös och rastlös. Författarskapet gav inte hans liv det innehåll han hoppats på. Arbetslusten pockade på att han skulle söka nya vägar.

Experiment som bonde

Så han slog sig på jordbruk. I många år kombinerade han författarens arbete med bondens – och det visade sig vara en både tillfredsställande och inkomstbringande kombination . Haggards jordbruksexperiment gav honom uppslag till böcker av annat slag. Jordbrukarens årsbok (1899) och Engelskt lantbruk (1902) anses ha betytt mycket för engelska bönder.

Men givetvis är romanerna Haggards främsta insats och det är för dem han blev berömd. På grund av sina förtjänster som författare och för sitt allmännyttiga arbete för Storbritannien adlades han 1912. Han dog i maj 1925.

EN GEDIGEN SAMLING HAGGARD

Innan Iwan Morelius överlät större delen av sin väldiga boksamling till Svenska Deckarbiblioteket hade han mängder Rider Haggard-böcker. Nu kan de alltså beskådas (kanske till och med läsas) i Eskilstuna, där Thomas Böös vakar som en hök över dyrgriparna.

Svenska utgåvor:

Kung Salomos skatt (Skoglunds 1886) King Solomon’s Mines 1885, Tryckt i Norrköping på M.W. Wallbergs & Co Boktryckeri. 312 sidor.

Kung Salomos skatt (Ol. Hansens, Stockholm 1898), tryckt i Stockholm på Victor Pettersons Boktryckeri. 240 sidor.

Kung Salomos skatt (Saxon & Lindströms, Stockholm 1929), tryckt hos Saxon & Lindströms. 317 sidor.

Hon eller Dödsgrottorna vid Kor (Oscar L. Lamm, Stockholm 1887), She 1886, tryckt på Wallbergs i Norrköping. 404 sidor.

Ayesha, en underbar historia (Förlagsfirman Året Om 1887), tryckt på Göteborgs Handelstidning AB. Fri översättning som skiljer sig från ”Hon” och har förvillande titel då fortsättningen på ”She” kom ut som ”Ayesha eller Hon som kommit åter”.

Hon (Baltiska Förlaget. Malmö 1928), tryckt hos Stenströms & Bartelsons. Malmö.

Jess eller En annan Judith (Oscar L. Lamm, Stockholm 1887). Tryckt hos Wallbergs, Norrköping. 401 sidor.

Allan Quatermain – Hans senare forskningsfärd med uppsökarne av Kung Salomos skatt (Skoglunds, Stockholm 1887), tryckt på Gotlands Allehandas Tryckeri. 426 sidor.

Den skeppsbrutnes testamente (Carl Suneson, Stockholm 1888), Mr Meeson’s will 1888. Tryckt hos Amlqvist & Wiksell. 227 sidor.

Maiwas hämnd (Örebro Länstidning 1889), Maiwas Revenge 1888. Länstidningens tryckeri.

Den lefvandes testamente (Förlagsaktiebolaget Västra Sverige 1913), tryckt i Göteborg hos Elanders Boktryckeri AB. 181 sidor. Samma bok som ”Den skeppsbrutnes testamente”.

Häxans huvud (A .E. Westerbergs, Stockholm 1891).The Witch’s Head 1884, tryckt hos Centraltryckeriet, Stockholm. 588 sidor.

Maiwas hämnd (Holmquists, Stockholm 1913), tryckt av Holmquists. 143 sidor.

Maiwas hämnd (Holmquists, Stockholm 1919), tryckt av Holmquists. 120 sidor.

Överste Quaritch (E.A. Westerbergs, Stockholm 1891), Colonel Quaritch 1888). Tryckt hos Central-Tryckeriet, Stockholm. 507 sidor.

Den dolda skatten (Västra Sverige 1913), Colonel Quaritch 1888. Tryckt på Elanders Boktryckeri. 176 sidor.

Montezumas dotter (Hiertas 1894). Montezuma’s Daughter 1893.Tryckt hos P.A. Norstedts. 399 sidor.

Montezumas dotter (Hiertas serie vitterlek, 2 band 1894), samma tryckeri. 215 resp. 184 sidor.

Nada, den fagra liljan – en Zuluflickas lefnadssaga (E.A. Westerbergs 1894). Nada the Lily 1892. Tryckt hos Palmquists. Stockholm. 361 sidor.

Dimmornas folk (F & G Beijers 1895), People of the Mist 1894. Tryckt hos Bergslagsbladet Tryckeri, Köping. Titeln tryckt hos Beijers 1896. 344 sidor.

Aztekernas höfding (Looström & Komp:s Förlag. Stockholm 1895). Heart of the World 1895. Tryckt hos Jämtlands Allehanda. 461 sidor.

Världens hjärta (Hiertas 1896). Heart of the World 1895. Tryckts hos P.A. Norstedts. 384 sidor.

Aztekernas siste hövding (Br. Lindströms Förlag. Stockholm 1928). Heart of the World 1895. Violas Förlags Tryckeri. 350 sidor.

Undergöraren (Hiertas serie Vitterlek 1897), The Wizard 1896, tryckt hos P.A. Norstedts. 192 sidor.

Undergöraren (Nordiska Förlaget 1917). The Wizard 1896, tryckt på Åhlén & Åkerlunds. 158 sidor.

Svalan (Ernst M. Eklunds Förlag 1899), Swallow 1899. Tryckt på Gustaf Lindströms Tryckeri. 390 sidor.

Suzanne (Nordiska Förlaget 1915). Swallow 1899. Tryckt på Ehrnfried Nybergs. 286 sidor.

Elissa eller Zimbabwes fall (På lediga stunder nr 27. 1902), Black Heart or The Doom of Zimbabwe 1900, tryckts hos Allers Familje-Journal. 163 sidor.

Pärljungfrun – En berättelse om Jerusalems förstöring (På lediga stunder nr 35, 1904). Tryckt hos Allers Familje-Journal. 382 sidor.

Ayesha eller Hon som kommit åter (Fahlcrantz & Co. Stockholm 1905). Ayesha. the Return of She. Varias Boktryckeri. Stockholm. 339 sidor.

Benita (Hiertas 1907), Benita, an African Romance 1906, tryckt hos Iduns. Stockholm. 276 sidor.

Lysbeth (Nordiska Förlaget 1910), Lysbeth 1901, tryckt hos Gutenberg. Stockholm. Två delar: 314 resp 297 sidor.

Frun till Blossholme (Nordiska Förlaget 1911), The Lady of Blossholme 1909. Tryckt hos Ehmfried Nybergs. Två delar; 169 resp 157 sidor.

Morgonstjärnan (Nordiska Förlaget 1911), Morning Star 1910, tryckt hos Nybergs. 309 sidor.

Beatrice (Nordiska Förlaget 1913), Beatrice 1890. Tryckt hos Nybergs. 317 sidor.

Drottningens av Sabas ring (Västra Sverige 1914 ). Queen Shebas Ring 1910. Tryckt hos Elanders, två band; 160 resp 150 sidor.

Röda Eva (Åhlén & Åkerlunds 1914). Red Eve. Nybergs. 288 sidor.

Vindarnas dotter (Västra Sverige 1914), Child of Storm 1913. Tryckt hos Elanders, två band: 150 resp 160 sidor.

Eric Ejegod (Chelius & Co. Stockholm 1917). Eric Brighteyes 1891, tryckt hos Nymans Eftr. 275 sidor.

Heu-Heu eller Vidundret (Albert Bonniers 1925 ). Heu-Heu or The Monster 1924. tryckt hos Bonniers. 239 sidor.

Utländska utgåvor:

Hun (Martins Forlag, Köpenhamn 1917), She 1886. Tryckt hos Martins Förlagstryckeri. 285 sidor.

She – A History of Adventure (Evelight Nash & Grayson, London), tryckt hos Northumberland Press. 311 sidor.

Allan Quatermain (Hodder & Stoughton 1936). Tryckt hos Tinling & Co. Liverpool, London and Prescot. 320 sidor.

Mr. Meesen’s Will (Hodder & Stoughton). Tryckt hos Wyman & Son. London/Reading. 244 sidor.

Jess (George Newnes, Strand 1899). Tryckt hos William Cloes & Sons. London. 192 sidor.

People of the Mist (Bernhard Tauschnitz Edition Nr 3022, Leipzig 1894), två band om 294 resp 288 sidor.

Heart of the World (Tauschnitz Edition Nr 3 143, Leipzig 1896 ). Två band om 269 resp 264 sidor.

The Treasure of the Lake (Tauschnitz Edition Nr 4755. Leipzig 1926. 336 sidor.

Ayesha, the Return of She (Ward Lock & Co, London/Melbourne). Tryckt hos Tinling. 317 sidor.

King Solomon’s Mines (Cassell & Co. London), eget tryckeri. 333 sidor.

Red Eve (Hoddor & Stoughton 1931). Tryckt hos Richard Clay & Sons. Burrgay. 296 sidor.

Love Eternal (Cassell & Co. London 1918). 344 sidor.

Allan and the Ice Gods (Universal Library Co. Hutchinson. London). Tryckt hos Percy Brothers. 252 sidor.

Regeneration (Longmans, Green & Co. London. 1910). Tryckt hos Salvation Army Printing Works. 264 sidor.

Joan Haste (Longmans. Green & Co, London. 1933). Tryckt hos Ballantyne Press. 425 sidor

Stella Fregelius. A tale of Three Destinies (Longmans, Green & Co. London, 1933). Tryckt hos Ballantyne Press. 36 sidor.

Queen Sheba’s Ring (Eveleighash & Frayson, London), tryckt hos Northumberland Press. 319 sidor.

The Virgin of the Sun (Cassell & Co, London 1922), eget tryckeri. 308 sidor.

Pearl Maiden (McKinlay Stone & Mackenzie, New York 1903) 434 sidor.

When the World Shook (Cassell & Co, London 1930). Tryckt hos Greycaine,Warford. 274 sidor.

The World’s Desire (Hodder & Stoughton, London 1920). Tryckt hos Butler & Tanner. 260 sidor.

Bibliografier:

A Bibliography of the Works of Sir Henry Rider Haggard av LE. Scott (Elkin Matthews, 1947). Tryckt hos Hazell, Watson & Vincy, London. 258 sidor.

Rider Haggard. His Life and Works av Morton Cohen, (Hutchingsons, London 1960). Tryckt hos Taylor Garnen Evans & Co. Watford. 327 sidor.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22