Simpelt trams ute på internet

Jan 11th, 2008 | By | Category: 2000-1, Artikel

Medan jag för DAST:s räkning arbetade med paketet om Hans Holmer, så snubblad jag över en hemsida med följande rubricering: “Simpel kioskdeckare av förre Palmespanaren Hans Holmer”. Det är en Michad Nystås som lagt ut detta på Internet. Nystås hemsida föranleder mig till att ta upp diverse osakliga metoder som vissa recensenter jobbar med men som sällan blir påpekade och motsagda.
Nystås avser Stockholm 2004. Det här att attackera en bok via distributionsformen är inte ovanligt, fast så vitt jag kan första så distribuerades inte den inbundna upplagan av Stockholm 2004 via kiosker utan via bokhandlare. Den verkliga: rubriken borde med andra ord ha varit “Simpel bokhandelsdeckare av förre Palmespanaren Hans Holmér”.
Varför bär Michael Nystås och många andra sig åt på det här sättet? En möjlighet är att de använder begreppet kioskdeckare i någon form av överförd och nedvärderande bemärkelse där kioskdeckare = dålig litteratur. Men i så fall hade det ju räckt med att skriva “Kioskdeckare av förre Palmespanaren Hans Holmér”. Då hade alla de som anser att kiosklitteratur definitionsmässigt är skit fått klart för sig vad Michael Nystås anser.
Jag skulle emellertid inte ha tagit upp Nystås tappade handske om han inte begått det brott, som är så vanligt bland “bättre vetande” anmälare. Han har nämligen mage att tala om för Holmér vilken bok denne borde ha skrivit i stället för Stockholm 2004. “Boken utspelas i nutid och redan har faller boken pladask. Holmér sänker en i grunden lysande intrig, genom att låta boken utspelas så många år innan 2004. Givetvis skulle han ha förlagt händelserna i nära anslutning till, eller till månaderna innan, OS-invigningen. Stockholm ska naturligtvis redan ha fått spelen.”
“Givetvis” skulle Holmér ha gjort si och “naturligtvis” borde han ha gjort så! Nu gjorde Holmér emellertid varken si eller så utan han skrev den bok han skrev. Varför inte recensera boken utifrån dess egna förutsättningar och inte utifrån Nystås privata idéer om vilka förutsättningar som borde ha gått?
Det kan inte nog upprepas att de recensenter som i tid och otid avkräver en författare andra böcker än den hon eller han har skrivit borde doppas i tjära (imaginär sådan) tills de lär sig, att om de saknar en viss bok bland de miljontals böcker som skrivs och skrivits, så får de väl för fan skriva den själva och inte kräva att andra ska skriva den.
Det finns skrivarkurser för blivande författare, men recensenter tycks inte behöva kunna någonting om det hederliga recenserandets elementa. Det hederliga recenserandet då i motsats till det privata tyckandet. Därmed inte sagt att det ska saknas klös i recensioner, men recensionen är också den en litterär form där man visst kan vinnlägga sig både om att på bästa sätt strukturera sitt språk och handskas med andra variabler. Att bara springa sta och slafsa ner lite allmänt åsiktsbludder borde varje recensent som tar sin, uppgift på allvar sätta en ära i att icke göra.
Efter denna sura uppstötning i DAST:s “serie” av kulturpolitiskt inkorrekta synpunkter, så avrundar jag det hela med att
Hans Holmér möjligen kan glädja sig åt att Michael Nystås hävdar att “efter magplasket med Stockholm 2000”, så innebär Krysset (Wahlström & Widstrand 1998) en revansch. Nystås betecknar boken som “författarens starkaste på flera år”. Men om man nu inte kan lita på Nystås när han mördar en bok, kan då lita på honom när han höjer den till skyarna?
Nystås Bibliotek hittar man på: http://home.swipnet.se/nystasbibliotek/

B.F.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22