Roligaste chiffret i världen

Sep 4th, 2009 | By | Category: 2002-2, Artikel

När Odens vilda jakt går över Götaland eller Tor dundrar förbi och slår gnistor med sin hammare, då kan de genom att kasta en blick ned mot Rök se den del av Rökstenen som vänder sig mot himlen. Där står det med ovanstående lönnrunor:

”Sibbi viavari”, vilket har tolkats som ”Sibbe från Vi” eller ”Sibbe vi-föreståndaren”, en krutgubbe som (underförstått) avlade en son när han var 90 år gammal.

Visst är de här skäggiga gubbarna från norsk medeltid roliga.

Inte minst med tanke på att de representerar samma runtradition som vi hittar på Rökstenen några hundra år tidigare. Principen då som då är att använda sig av runalfabetets tre så kallade ätter. En gubbe med tre skäggstrån som spretar åt vänster och två åt höger betyder tredje ättens andra runa. Ätterna räknas från höger till vänster. Så de tre ätterna här nedanför är från höger ätt nr 1, nr 2 och nr 3. Eftersom den tredje ätten är futhark så är bokstaven i den nämnde gubbens skägg ett U.

Vågar man gissa att norrmännen i Bergen var skäggiga och att de hade ett väl rotat, rappt rutinerat, rejält runrelaterat, Rökstensbesläktat rolighetssinne. Det där sista var stavrimmande

Så här ser en Röksida med lönnrunor ut. Forskare med sinne för att räkna pinnar på stavar har lyckats tyda texten som lyder “Sakum ukmini Þor ” och kan betyda “Säg om folkminnet TOR”.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22